Delegeretvalg 2020

Banner
I første kvartal 2020 er der valg af delegerede i Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

I Din Sundhedsfaglige A-kasse er medlemmerne med, når der skal træffes afgørende beslutninger. 70 medlemsvalgte repræsentanter (delegerede) vælger bl.a. vores hovedbestyrelse og fastlægger prisen på det kontingent, du betaler hvert kvartal.

Vi søger medlemmer, der vil stille op som delegerede. Hvis det er noget for dig, så klik på enten "Sygeplejerske" eller "Øvrige faggrupper" herunder og registre dit kandidatur. 

Sygeplejerske - stil op og rediger din profil:  Knap sygeplejerske

 

Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut,
Jordemoder og Radiograf
- stil op og rediger din profil:  Knap øvrige faggrupper

 

 

Hvilke funktioner har man som delegeret? 

Som delegeret bliver du en del af en "delegeretforsamling" med 69 andre sundhedsfaglige medlemmer, som debatterer og lufter holdninger. Som delegeret kommer du helt tæt på vores hovedbestyrelse og modtager bl.a. referater fra deres møder. Som delegeret foregår de fleste aktiviteter online i en nyoprettet, lukket Facebookgruppe. Der vil også være et fysisk møde hvert andet år, hvor alle delegerede samles i København. Derudover vil du løbende modtage nyheder, som gør det let for dig at holde dig orienteret om, hvad der sker i a-kassen.

Dine opgaver som delegeret består bl.a. i, at:

  • Vælge medlemmer til hovedbestyrelsen i Din Sundhedsfaglige A-kasse.
  • Fastlægge prisen på vores kontingent.
  • Deltage i delegeretmøde hvert andet år i København - første gang torsdag 29. oktober 2020.
  • Bidrage med konstruktive input til udviklingen af Din Sundhedsfaglige A-kasse.
  • Deltage i debatter i en lukket Facebookgruppe for alle 70 delegerede.
  • Have fingeren på pulsen og agere talerør for dine sundhedsfaglige kolleger. 

 Der ligger få årlige timer i funktionen, som er ulønnet. 

Hvem kan stille op?

Alle, som er medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse pr. 1. januar 2020, kan stille op som delegeret. 

Sådan stiller du op

Du stiller op ved at registrere dig som kandidat ovenfor. Sidste frist for at opstille er 31. januar 2020.

Fordelingen af de 70 delegerede

De 70 delegerede er fordelt ligeligt mellem alle de seks faggrupper, der er medlem af a-kassen. Som sygeplejerske stiller du som udgangspunkt op i den region, hvor du bor. Du kan dog også vælge at stille op i den region, hvor du arbejder. Dette vælger du selv, når du udfylder opstillingsformularen. Fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og radiografer stiller op på landsplan.  ​

Antallet af delegerede pr. faggruppe i perioden 2020-2024 er opgjort på baggrund af medlemstallet pr. 1. januar 2020.  

Faggruppe Antal delegerede
Sygeplejersker
47 
Fysioterapeuter
9
 Ergoterapeuter
6
Bioanalytikere
Jordemødre
Radiografer

Hvornår er der valg

Hvis der er opstillet flere kandidater end der er delegerede i en faggruppe eller i en region (sygeplejersker), når fristen for at opstille er udløbet, udskrives der valg. For sygeplejersker sker valget ved regionsvis afstemning. For de øvrige faggrupper sker valget ved en landsdækkende afstemning inden for de enkelte faggrupper. Ved valget kan alle medlemmer inden for den specifikke faggruppe og region (sygeplejersker) stemme. 

Valget foregår elektronisk og  løber fra 2. marts 2020 kl. 09.00 til 23. marts 2020 kl. 12.00. 

Hvor længe er man valgt

Som delegeret vælges du for en 4-årig periode med mulighed for at genopstille.


Til top