Registrering til delegeretmøde

Der er delegeretmøde i Din Sundhedsfaglige A-kasse 31. oktober 2018, kl. 10:00 - 15.00.

Både delegerede og tilhører skal til- eller afmelde sig nedenfor senest 28. september 2018.

Se praktiske oplysninger

Har du tilmeldt dig delegeretmødet men vil melde afbud, skal du skriv til os på delegeret@dsa.dk

Som tilhører skal du være opmærksom på, at du ikke får godtgjort dine transportudgifter.


Delegeretmøde 31. oktober 2018

*
*
*
*
Deltagelse:
*
Jeg er:
*
Til top