Delegeretvalg 2020

Banner
I første kvartal 2020 er der valg af delegerede i Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

I Din Sundhedsfaglige A-kasse er medlemmerne med, når der skal træffes afgørende beslutninger. 69 medlemsvalgte repræsentanter (delegerede) vælger bl.a. vores hovedbestyrelse og fastlægger prisen på det kontingent, du betaler hvert kvartal.

Resultat af delegeretvalget 2020

Samlet oversigt Ialt 
Stemme  9.881
Stemmeberettigede   84.208
Deltagelse   11,7 %

 

 

Region/Fagruppe Stemmer  Stemmeberettigede  Deltagelse
Bioanalytikere  983  6.516  15,1 %
Fysioterapeuter  1.304  12.639  10,3 %
Sygeplejersker - Region Hovedstaden   1.941  19.290  10,1 %
Sygeplejersker - Region Midtjylland   1.823  16.122  11,3 %
Sygeplejersker - Region Nordjylland  985  7.210  13,7 %
Sygeplejersker - Region Sjælland   1.027  8.406  12,2 %
Sygeplejersker - Region Syddanmark   1.817  14.024  13,0 %

 
For ergoterapeuter, radiografer og jordemødre er der ikke opstillet flere kandidater, end der er pladser som delegeret. Derfor er de opstillede kandidater for disse faggrupper valgt uden valg.


Hvilke funktioner har man som delegeret?
 

Du bliver en del af en delegeretgruppe med i alt 69 sundhedsfaglige medlemmer, som debatterer og lufter holdninger. De fleste aktiviteter foregår digitalt. Men der vil være et fysisk møde hvert andet år, hvor alle delegerede samles i København. Du kommer tæt på vores bestyrelse, modtager referater fra deres møder og vil løbende modtage nyheder, som gør det lettere for dig at holde dig orienteret om, hvad der sker i a-kassen. Som delegeret er du tæt på vores sundhedsfaglige medlemmer ude på arbejdspladserne i det daglige. Derfor er du værdifuld for os, når vi har brug for sparring og input til nye tiltag eller til vores udvikling generelt.

Som delegeret er du bl.a. med til at:

  • Vælge medlemmer til hovedbestyrelsen.
  • Fastlægge prisen på vores kontingent.
  • Deltage i delegeretmøde hvert andet år i København - første gang 29. oktober 2020.
  • Bidrage med konstruktive input til udviklingen af Din Sundhedsfaglige A-kasse.
  • Have fingeren på pulsen og agere talerør for dine sundhedsfaglige kolleger.

Hvem kan stille op?

Alle, som er medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, kan stille op som delegeret. 

Fordelingen af de 69 delegerede

De 69 delegerede er fordelt ligeligt mellem alle de seks faggrupper, der er medlem af a-kassen. Som sygeplejerske stiller du som udgangspunkt op i den region, hvor du bor. Du kan dog også vælge at stille op i den region, hvor du arbejder. Dette vælger du selv, når du udfylder opstillingsformularen. Fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og radiografer stiller op på landsplan.  ​

Antallet af delegerede pr. faggruppe i perioden 2020-2024 er opgjort på baggrund af medlemstallet pr. 1. januar 2020.  

Faggruppe Antal delegerede
Sygeplejersker
47 
Fysioterapeuter
9
 Ergoterapeuter
6
Bioanalytikere
Jordemødre
Radiografer

Valgperiode

Som delegeret vælges man for en 4-årig periode. Perioden løber fra 2020 til 2024.


Til top