Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er a-kassens øverste myndighed. 

Forsamlingen vælger hovedbestyrelsen og fastlægger kontingentet. Delegeretforsamlingen mødes hvert andet år og valg til delegeretforsamlingen sker hvert fjerde år. Hovedbestyrelsen vægter, at alle delegerede er godt informerede og har mulighed for at følge med i DSAs virke, hvorfor du som delegeret vil modtage referat fra hovedbestyrelsesmøderne.

Næste valg til delegeretforsamlingen afholdes i 2020, og selve delegeretmøde vil være 25. november 2020. På mødet afholdes valg til Hovedbestyrelsen.

Delegeretforsamlingen 2016 – 2020

BIOANALYTIKERE

 • Conni Smith
 • Dinah Sloth Andersen
 • Hanne Nielsen Bonde
 • Katja Wienmann Bramm
 • Kirsten Strauss

ERGOTERAPEUTER

 • Anna Katharina Mikala Freud-Magnus
 • Anna-Marie Laustsen
 • Anne Theilgaard Jacobsen
 • Anne-Mette Jensen
 • Lisbeth Krabbe Nielsen
 • Aase Munk Mortensen

FYSIOTERAPEUTER

 • Jes Anthony Mogensen
 • Kim Schousboe
 • Lise Hansen
 • Majid Fadavi
 • Ruben Fjord Bredholt
 • Tine Nielsen

JORDEMØDRE

 • Ida Kjeldsen
 • Ann-Birgitte Havelund Nielsen

RADIOGRAFER

 • Karina Henriette Frølich
 • Jan Rune Lind Sørensen (1. suppleant)

SYGEPLEJERSKER - NORDJYLLAND

 • Bente Marianne Yder
 • Berit Byg
 • Helle Kjærager Kanstrup
 • Jytte Wester
 • Leif Strickertsson
 • Lene Holmberg Jensen
 • Pia Jødal Næss-Schmidt (1. suppleant)
 • Laila Mikkelsen (2. suppleant)

SYGEPLEJERSKER - MIDTJYLLAND

 • Anders Dalgaard Mikkelsen
 • Anni Helene Kanstrup
 • Bente Alkærsig Rasmussen
 • Dorthe Sølvkær Ehlers
 • Hanne Marie Langkilde Lauesen
 • Jacob Gøtzsche
 • Jan Otkjær
 • Leon Sørensen
 • Marianne Würtz
 • Mette Lise Øby Kjeldsen
 • Nadja Marie Asvig Storm
 • Trine Balker
 • Søren Bæk (1. suppleant)
 • Kirsten Bredkjær Pedersen (2. suppleant)
 • Peter Knudsen (3. suppleant)

SYGEPLEJERSKER - SYDDANMARK

 • Betina Iroisch Kristensen
 • Birgitte Adler Hansen
 • Dorte Ruge
 • Grith Nørregaard Andersen
 • Hanne Damgaard
 • Ina Kristensen
 • Jette Mogensen
 • John Christiansen
 • Jytte Margrethe Kristensen
 • Jytte Pharao-Bonde
 • Annette Modvig (1. suppleant)
 • Julie Elizabeth Judge (2. suppleant)

SYGEPLEJERSKER - SJÆLLAND

 • Grith Elisabeth Brygger
 • Helle Roland Dirksen
 • Jeanette Hansen 
 • Lars Frandsen Kloster
 • Nils Kristian Håkansson
 • Ulla Birk Johansen

SYGEPLEJERSKER - HOVEDSTADEN

 • Annette Skov Andersson
 • Charlotte Engell
 • Hanne Krogh
 • Helle Mathiasson
 • Inger Margrete Siemsen
 • Karin Tidemand Cardoso
 • Kristina Helen Robins
 • Lau Frode Hansen
 • Rikke Charite Jarløv
 • Signe Hagel Andersen
 • Vera Christensen
 • Vibeke Westh
 • Xenia Mortensen

Rejseafregning

Er du medlem af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen, kan du få godtgjort dine udgifter i forbindelse med møder. Du får i forbindelse med mødeindkaldelsen tilsendt en oversigt over, hvordan du får refunderet de forskellige udgifter. 

Er du i bil, skal du benytte denne blanket: Rejseafregning for HB og Delegeretforsamlingen 


Til top