DSA statistik

I nedenstående rapporter finder du statistik for DSA. Der findes både en samlet rapport for DSA men også rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af følgende dele: Medlemsbestand, dimittendtal, ledighed og efterløn.DSA samlet
   Bioanalytikere 
  
Ergoterapeuter 
   Fysioterapeuter 
  Jordemødre 
  Radiografer 
  Sygeplejersker 

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

DSAs nøgletalsrapporter opgøres pr. 1. juni 2017 på baggrund af en ny opgørelsesmetode. Tidligere har medlemsbestanden været opgjort ved højeste medlemstal i måneden. Fremadrettet vil medlemsbestanden være opgjort ved hvert månedsskift. Derudover har antallet af ledige medlemmer tidligere været opgjort på baggrund af dagpengeudbetalinger i timer for foregående måned. Fremadrettet vil ledigheden være opgjort på baggrund af medlemmers tilmelding til jobnet.dk ved månedens start. Den nye opgørelsesmetode vil derfor medføre statistiske forskydninger i forhold til tidligere udgivet rapporter indenfor medlemsbestand, ledighed og efterløn. Med den nye opgørelsesmetode kan vi nu hver måned udgive den nyeste opdaterede statistik for foregående måned.

Rapportudgivelser 2018

Måneden angiver den måned, som rapporten indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

 • Januar 2018: Uge 6 2018
 • Februar 2018: Uge - 2018
 • Marts 2018: Uge - 2018
 • April 2018: Uge - 2018
 • Maj 2018: Uge 24 2018
 • Juni 2018: Uge 28 2018
 • Juli 2018: Uge 32 2017
 • August 2018: Uge 40 2018
 • September 2018: Uge 36 2018
 • Oktober 2018: Uge 45 2018
 • November 2018: Uge 49 2018
 • December 2018: Uge 2 2019

Til top