DSA statistik

I nedenstående rapporter finder du statistik for DSA. Der findes både en samlet rapport for DSA men også rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af følgende dele: Medlemsbestand, dimittendtal, ledighed og efterløn.DSA samlet
   Bioanalytikere 
  
Ergoterapeuter 
   Fysioterapeuter 
  Jordemødre 
  Radiografer 
  Sygeplejersker 

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

DSAs nøgletalsrapporter opgøres pr. 1. juni 2017 på baggrund af en ny opgørelsesmetode. Tidligere har medlemsbestanden været opgjort ved højeste medlemstal i måneden. Fremadrettet vil medlemsbestanden være opgjort ved hvert månedsskift. Derudover har antallet af ledige medlemmer tidligere været opgjort på baggrund af dagpengeudbetalinger i timer for foregående måned. Fremadrettet vil ledigheden være opgjort på baggrund af medlemmers tilmelding til jobnet.dk ved månedens start. Den nye opgørelsesmetode vil derfor medføre statistiske forskydninger i forhold til tidligere udgivet rapporter indenfor medlemsbestand, ledighed og efterløn. Med den nye opgørelsesmetode kan vi nu hver måned udgive den nyeste opdaterede statistik for foregående måned.

Rapportudgivelser 2019

Måneden angiver den måned, som rapporten indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

Januar 2019 Uge 6, 2019
Februar 2019 Uge 10, 2019
Marts 2019 Uge 15, 2019
April 2019 Uge 19, 2019
Maj 2019 Uge 24, 2019
Juni 2019 Uge 28, 2019
Juli 2019 Uge 32, 2019
August 2019 Uge 37, 2019
September 2019 Uge 41, 2019
Oktober 2019 Uge 45, 2019
November 2019 Uge 50, 2019
December 2019 Uge 2, 2020

Til top