DSA statistik

I nedenstående rapporter finder du statistik for DSA. Der findes både en samlet rapport for DSA men også rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af følgende dele: Medlemsbestand, dimittendtal, ledighed og efterløn.DSA samlet
   Bioanalytikere 
  
Ergoterapeuter 
   Fysioterapeuter 
  Jordemødre 
  Radiografer 
  Sygeplejersker 

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

DSAs nøgletalsrapporter opgøres pr. 1. juni 2017 på baggrund af en ny opgørelsesmetode. Tidligere har medlemsbestanden været opgjort ved højeste medlemstal i måneden. Fremadrettet vil medlemsbestanden være opgjort ved hvert månedsskift. Derudover har antallet af ledige medlemmer tidligere været opgjort på baggrund af dagpengeudbetalinger i timer for foregående måned. Fremadrettet vil ledigheden være opgjort på baggrund af medlemmers tilmelding til jobnet.dk ved månedens start. Den nye opgørelsesmetode vil derfor medføre statistiske forskydninger i forhold til tidligere udgivet rapporter indenfor medlemsbestand, ledighed og efterløn. Med den nye opgørelsesmetode kan vi nu hver måned udgive den nyeste opdaterede statistik for foregående måned.

Rapportudgivelser 2020

Måneden angiver den måned, som rapporten indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

Januar 2020 Uge 6, 2020
Februar 2020 Uge 10, 2020
Marts 2020 Uge 15, 2020
April 2020 Uge 19, 2020
Maj 2020 Uge 23, 2020
Juni 2020 Uge 28, 2020
Juli 2020 Uge 32, 2020
August 2020 Uge 36, 2020
September 2020 Uge 41, 2020
Oktober 2020 Uge 45, 2020
November 2020 Uge 49, 2020
December 2020 Uge 1, 2021

Til top