DSA statistik

I nedenstående rapporter finder du statistik for DSA. Der findes både en samlet rapport for DSA men også rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af følgende dele: Medlemsbestand, dimittendtal, ledighed og efterløn.

OBS! Grundet midlertidige datakvaler er tallene for efterløn ikke opdateret i rapporten for perioden juli - oktober 2017. En vigtig notits for samtlige ledighedsdata er, at vi fra juli har fået ny opgørelsesmetode i forhold til beregning af fuldtidsledige. Indtil den nye opgørelsesmetode er konvertibel til vores rapporter, vil der stå ’0’ ved alle opgørelser over fuldtidsledige.


DSA samlet
   Bioanalytikere 
  
Ergoterapeuter 
   Fysioterapeuter 
  Jordemødre 
  Radiografer 
  Sygeplejersker 

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

DSAs nøgletalsrapporter opgøres pr. 1. juni 2017 på baggrund af en ny opgørelsesmetode. Tidligere har medlemsbestanden været opgjort ved højeste medlemstal i måneden. Fremadrettet vil medlemsbestanden være opgjort ved hvert månedsskift. Derudover har antallet af ledige medlemmer tidligere været opgjort på baggrund af dagpengeudbetalinger i timer for foregående måned. Fremadrettet vil ledigheden være opgjort på baggrund af medlemmers tilmelding til jobnet.dk ved månedens start. Den nye opgørelsesmetode vil derfor medføre statistiske forskydninger i forhold til tidligere udgivet rapporter indenfor medlemsbestand, ledighed og efterløn. Med den nye opgørelsesmetode kan vi nu hver måned udgive den nyeste opdaterede statistik for foregående måned.

Rapportudgivelser 2017

Måneden angiver den måned, som rapporten indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

 • November 2016: Uge 2 2017
 • December 2016: Uge 6 2017
 • Januar 2017: Uge 10 2017
 • Februar 2017: Uge 14 2017
 • Marts 2017: Uge 19 2017
 • April og maj 2017: Uge 25 2017
 • Juni 2017: Uge 31 2017
 • Juli og august 2017: Uge 36 2017
 • September 2017: Uge 40 2017
 • Oktober 2017: Uge 44 2017
 • November 2017: Uge 52 2017
 • December 2017: Uge 3 2018

Til top