DSA statistik

I nedenstående rapporter finder du statistik for DSA - samlet for DSA samt fordelt på faggrupper. Rapporterne består af følgende dele: Medlemsbestand, dimittendtal, ledighed og efterløn.

DSAs nøgletalsrapporter opgøres per 1. juni 2017 på baggrund af en ny opgørelsesmetode. Tidligere har medlemsbestanden været opgjort ved højeste medlemstal i måneden. Fremadrettet vil medlemsbestanden være opgjort ved hvert månedsskift. Derudover har antallet af ledige medlemmer tidligere været opgjort på baggrund af dagpengeudbetalinger i timer for foregående måned. Fremadrettet vil ledigheden være opgjort på baggrund af medlemmers tilmelding til jobnet.dk ved månedens start. Den nye opgørelsesmetode vil derfor medføre statistiske forskydninger i forhold til tidligere udgivet rapporter indenfor medlemsbestand, ledighed og efterløn. Med den nye opgørelsesmetode kan vi nu hver måned udgive den nyeste opdaterede statistik for foregående måned.

OBS: Grundet midlertidige datakvaler, vil rapporten for juli og august 2017 udgives med en smule forsinkelse.

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

 

DSA samlet

Månedlige nøgletal.

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.

Bioanalytikere                                    

Månedlige nøgletal.

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.

Ergoterapeuter          

Månedlige nøgletal.                   

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.

            

Fysioterapeuter

Månedlige nøgletal.

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.   

Jordemødre

Månedlige nøgletal.

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.

Radiografer                    

Månedlige nøgletal.        

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.

Sygeplejersker                               

Månedlige nøgletal.                    

Medlemstal. Ledighed. Efterløn.

Rapportudgivelser 2017:

Måneden angiver den måned, som rapportens indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

 • November 2016: Uge 2 2017
 • December 2016: Uge 6 2017
 • Januar 2017: Uge 10 2017
 • Februar 2017: Uge 14 2017
 • Marts 2017: Uge 19 2017
 • April og maj 2017: Uge 25 2017
 • Juni 2017: Uge 31 2017
 • Juli og august 2017: Uge 36 2017
 • September 2017: Uge 40 2017
 • Oktober 2017: Uge 44 2017
 • November 2017: Uge 49 2017
 • December 2017: Uge 1 2018

Til top