Om arbejdspladsen

DSA er en arbejdsplads med højt til loftet. Afstanden fra medarbejder til ledelse er kort og uformel. Samarbejdskulturen udspringer af respekt for den enkelte og et fælles ønske om at yde maksimal kvalitet og service overfor vores medlemmer.

I praksis betyder det eksempelvis, at forslag til udvikling af trivsel og arbejdsprocesser bliver taget alvorlige og værdsat. Nye tiltag gennemføres hurtigt efter, at idéen er formuleret og kvaliteten er sikret. Der er fokus på den enkeltes trivsel og udvikling, og på at hverdagen glider lettest, når den tilsættes en god portion humor.

DSA igangsætter løbende projekter med fokus på at øge værdien af medlemskabet for vores medlemmer og på at udvikle en attraktiv arbejdsplads. Målsætningen er bl.a. at:

  • styrke kommunikationen til og med medlemmerne
  • give tilbud, der er målrettet medlemmerne
  • yde en effektiv, enkel og kompetent service

Organisering 

Vi er ca. 63 fastansatte medarbejdere og chefer og ca. 22 studerende i DSA. Vores kontor ligger på Sankt Annæ Plads 30, hvor vi sidder i åbent kontormiljø. DSA er røgfri.

Organisationen er opdelt i forskellige afdelinger:

  • Forsikring
  • Job & karriere  
  • Sekretariat
  • IT & Support
  • Kommunikation, Medlemsservice & HR

Forsikring

Forsikring består af 1 Forsikringschef og ca. 23 Forsikringsvejledere, der vejleder medlemmer og laver sagsbehandling inden for optagelse, overflytning, dagpenge og efterløn. Der er 3 underafdelinger: Medlemskab, Dagpenge og Efterløn. 

Job & karriere

Job og karriere afdeleingen har 1 ansvarlig Job og karrierechef og 3 underafdelinger:

Job og karriere 

Underafdelingen har ca. 15 karrierekonsulenter, der alle har en sundhedsfaglig uddannelse. Karrierekonsulenter vejleder om job og jobsøgning. De afholder samtaler i karrierecoaching og hjælper arbejdsgivere med at finde kvalificeret arbejdskraft. Karrierekonsulenter rejser rundt i landet og møder vores ledige medlemmer.

Socialrådgivningen

Socialrådgivningen består af 4 socialfaglige konsulenter, der vejleder om den sociale lovgivning. Vejledningen foregår primært over telefonen, men de socialfaglige konsulenter rejser ud i landet, hvis der er et stort behov for en samtale i medlemmets lokalområde. Derudover afholder DSAs socialfaglige konsulenter også samtaler i karrierecoaching.

Kurser og Booking

I Kurser og Booking er ansat 1 administrativ konsulent, 1 Kursus- og personalesekretær og 1 Piccolo (studerende), som står for mødebooking, indtægtsdækkende virksomhed, HR-opgaver samt løser diverse sekretæropgaver for ledelsen. 

Sekretariat

Sekretariatet består af Direktøren, 2 Juridiske Konsulenter, 1 Forretningskonsulent og 1 Analysemedarbejder (studerende). De arbejder inden for områderne: jura, arbejdsmarkedspolitik, forretningsudvikling og analyse. 

IT & Support

IT og Support ledes af 1 IT Chef og består af 3 Projektledere, 1 IT Udvikler, 3 IT Forretnings-udviklere og 1 IT Juniorudvikler (studerende). IT og support understøtter den daglige drift af DSAs sagsbehandlingssystem, og står for udvikling og forbedring af arbejdsprocesserne i DSAs øvrige afdelinger. De er desuden ansvarlige for aftaler med eksterne parter omkring systemunderstøttelse og integration af løsninger.

Kommunikation, Medlemsservice & HR

Kommunikation, Medlemsservice og HR har 1 ansvarlig Kommunikations- og Servicechef og 3 områder:

Kommunkation & hvervning

1 kommunikationsansvarlig, 1 konsulent og 1 Kommunikationsmedarbejder (studerende). Kommunikation varetager DSAs overordnede kommunikation og løser bl.a. en række opgaver omkring hjemmeside og facebook og sikrer medlemmernes digitale selvbetjening.

Medlemsservice

3 Forsikringsvejledere og 17 medlemsvejledere (studerende). Medlemsservice giver hurtige svar til medlemmer og sikrer en kvalificeret viderestilling til andre kolleger, hvor der er brug for at gå dybere ind i en sag eller særlig viden. 

HR


Til top