Start det nye år i DSAs nyoprettede regnskabsfunktion

Vi søger en økonomiansvarlig og en regnskabskonsulent, som kan starte 1. januar 2016.

Du bliver en af to dygtige medarbejdere, der sammen skal etablere en stærk og selvstændig regnskabsfunktion internt i DSA. Du får stor indflydelse på den fremtidige udvikling, resultater og for at sætte dine kompetencer i spil.

Vi søger to, der behersker alle kerneopgaver i regnskab, og som er i stand til at planlægge/styre og gennemføre hele regnskabsprocessen fra A til Z.

Det gør vi, fordi DSA fra 1. januar 2016 overtager en række vigtige regnskabsopgaver fra Dansk Sygeplejeråd (DSR), der fremover stadig løser bl.a. lønadministration og det finansielle område samt fungerer som back-up for DSA i regnskabsopgaver.

Her er opgaverne. Du skal:
• Udarbejde årsregnskaber for drift og ydelses- og refusionsregnskab
• Gennemføre budgetproces, præsentationer af budget samt opfølgning
• Skrive kommentarer til afvigelser mellem budget, balanceregnskab og årsregnskaber
• Ajourføre bogholderi og afstemninger
• Gennemføre kontingentopkrævninger, afstemninger og bogføring
• Styre medlemsmellemværender, gældsposter og opfølgning
• Udarbejde selvstændige budgetter, projekter og separat regnskab på anden aktør
• Samarbejde med ekstern revision og gennemføre regnskabsmæssige kontorller og godkendelser
• Udvikle kvalitet og optimering af processer inden for hele regnskabsområdet
• Indgå i dialog og formidling af regnskabsmæssige budskaber til vore samarbejdspartnere
• Samarbejde og sparre med ledere og budgetansvarlige

Sådan er du:
• Du har en stærk regnskabsfaglig bag-grund
• Du har erfaring indenfor revision, skat og evt. moms 
• Du har praktisk erfaring med udarbejdelse af årsregnskaber, gerne kendskab til a-kasse regnskab. Praksis indsigt ift. til projektregnskaber og gerne kombineret med viden om specifikt regnskab på anden aktøropgaver
• Du er superbruger i Excel og MS-office pakke
• Din uddannelse er måske merkantil eller en regnskabsuddannelse (fx Akademi, Merkonom eller Cand.merc.aud.)
• Du har gerne kendskab til AX 2009 eller lignende økonomisystem
• Du er servicemindet og god til mundtlig og skriftlig kommunikation

Særligt for stillingen som økonomiansvarlig:
Du har erfaring med ledelse af en regnskabsfunktion, erfaring med revision og er stærk i interne og eksterne samarbejdsrelationer. Herudover er du selvstændig, analytisk, proaktiv og grundig i dit arbejde. Du kan arbejde med strategisk udvikling, fastsætte mål og styre efter dem og har erfaring med personaleledelse.

Det får du:
I begge stillinger tilbyder vi et udfordrende og spændende job i en medlemsorganisation med højt til loftet. Vi har en åben og uformel omgangstone præget af tillid, gensidig respekt og vidensdeling. Arbejdsdagen er travl og varieret – med plads til grin og godt humør.

Vores strategiske afsæt er at sætte medlemmerne foran alt andet. Vi er en fleksibel arbejdsplads med fokus på kvalitet, service og høj forandringstakt og kompenteceudvikling. Begge stillinger er placeret i Sekretariatet, der består af jurister, analyse og forretningsudvikling og med et tæt samarbejde med kommunikation. 

Som økonomiansvarlig bliver du ansat på en individuel kontrakt uden højeste arbejdstid, der matcher dit ansvar og kompetencer. Du vil referere til direktøren. Som regnskabskon-sulent vil dine løn- og ansættelsesvilkår følge en attraktiv intern overenskomst. Du vil i det daglige referere til den økonomiansvarlige.

Ansøgningsfrist:
Du skal sende din ansøgning mærket hhv. ”Økonomiansvarlig” og ”Regnskabskonsulent” elektronisk til job@dsa.dk Ansøgningen skal være sendt til os senest 11. november 2015 kl. 12.00. Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til direktør Merete Nedergaard på 2346 5751.


Til top