DSA har rødder helt tilbage i 1942, hvor danske sygeplejersker besluttede at oprette en a-kasse. I de efterfølgende årtier vekslede a-kassen mellem at være selvfinansieret til at være statsanerkendt til igen at være selvfinansieret. Først i 1980 opstår det DSA, som vi kender i dag.

Her følger en oversigt over de vigtigste begivenheder og årstal i DSAs historie.
2006:
Ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver optaget i DSA

2006:
DSA indfører en ny telefonservice, der betyder, at medlemmerne bliver personligt betjent, og ventetiden på telefonen nedsættes til et minimum

2005:
DSA flytter til den nuværende adresse:
Sankt Annæ Plads 30, 2080 København K

2005:
Jordemødre optages i DSA

2004:
A-kassen skifter navn til Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse som fortsat forkortes DSA


2004:
Radiografer og bioanalytikere bliver medlemmer

2003:
Delegeretforsamlingen beslutter, at andre faggrupper inden for Sundhedskartellet kan blive medlemmer i DSA

2002:
Selvstændige erhvervsdrivende sygeplejersker får mulighed for at blive medlemmer i DSA

1999:
Nyrup-regeringen indfører efterlønsreformen, der bl.a. betyder, at medlemmer skal til at betale særskilt til efterlønsordningen

1980:
A-kassen opnår statsanerkendelse igen og skifter navn til Danske Sygeplejerskers Arbejdsløshedskasse (DSA)

1942:
Danske Statsautoriserede Sygeplejerskers Arbejdsløshedskasse oprettes

Til top