Studerende på sundhedsuddannelse

Jeg læser til sundhedsplejerske

Som studerende på sundhedsplejerskeuddannelsen har du allerede en uddannelse som sygeplejerske, og du har højst sandsynligt også erhvervserfaring. Derfor er du måske allerede medlem af DSA, når du begynder på studiet. 

Uddannelsen til sundhedsplejerske er af 18 måneders varighed og normeret til 90 ECTS point, og derfor har du ret til dagpenge, når du dimitterer.

Nedenfor kan du se, hvordan du skal forholde dig, hvis du allerede er medlem, eller hvis du ønsker at blive medlem, når du begynder på dit studie. 

Mange fordele ved fortsat medlemskab i DSA

Er du ikke medlem af DSA, mens du læser, kan ud melde dig ind, når du afslutter studiet og opnå dagpengeret på baggrund af uddannelsen. Skal du bruge uddannelsen som grundlag for at få udbetalt dagpenge, er det meget vigtigt, du melder dig ind i DSA senest 14 dage efter, du dimitterer. 

Din uddannelse anses for at være afsluttet, når du har fået din sidste karakter. Dog kan du tidligst anses for at have afsluttet dit studiet, når der er gået 18 måneder, fra du begyndte på studiet. Du skal afvikle en karensperiode på en måned, inden du kan få dagpenge udbetalt. Karensperioden tæller fra det tidspunkt, hvor din uddannelse er at anse for at være afsluttet.    
Du vil få dagpenge udbetalt med den såkaldte dimittend sats. Det vil sige 82 % af højeste dagpengesats, hvis du har forsørgerpligt overfor børn under 18 år. Det svarer til 15.080 kr. pr. måned (2017-tal). Har du ikke forsørgerpligt, vil du få udbetalt dagpenge med 71,5 % af højeste dagpengesats. Det svarer til 13.152 kr. pr. måned.

Mange fordele ved fortsat medlemskab – også selv om du ikke kan være gratis medlem

De fleste, der begynder på sundhedsplejerskeuddannelsen, er allerede medlem af DSA og har været det i mindst et år. De fleste har også haft mindst et års arbejde i medlemsperioden. Dermed opfylder de kravene til dagpengeret, når de begynder på studiet.

Opfylder du også disse betingelser, er det en fordel for dig at forblive medlem hos os, mens du læser, også selv om du måske ikke kan opnå gratis studiemedlemskab. 

Højere dagpengesats straks efter endt studie
Det koster kun 5.148,00 kr. om året at være fuldtidsforsikretmedlem af DSA, og kontingentet kan du trække fra i skat. Bevarer du dit medlemskab, mens du læser, vil du ikke alene kunne få dagpenge straks efter uddannelsen. Du vil formentlig også kunne få dagpenge på baggrund af dit lønarbejde. Det betyder, du kan få dagpenge med en væsentlig højere sats end dimittendsatsen.  

Mulighed for orlov med dagpengeret som lønmodtager
Det vil også give dig den frihed, at du kan afbryde eller tage orlov fra studiet og modtage dagpenge som lønmodtager med det samme. Din dagpengeret er dermed ikke betinget af, at du afslutter studiet.

Betingelser for dagpengeret som lønmodtager
For at kunne få dagpenge på baggrund af lønarbejde, er det dog en betingelse, at du som minimum har haft et års arbejde i en medlemsperiode af en a-kasse. Arbejdet skal desuden være udført inden for de seneste 3 år forud for, du melder dig ledig. Derfor må du ikke være mere end 2 år om din uddannelse som sundhedsplejerske, hvis du vil modtage dagpenge på baggrund af dit lønarbejde efter endt uddannelse.

Gratis medlemskab for dig under 30 år

Er du under 30 år, kan vi fritage dig for at betale kontingent, mens du læser, hvis du opfylder disse betingelser: 

• Du skal have haft ophold og bopæl i Danmark umiddelbart før, du startede på studiet.
• Du må højest have en indtægt  på 220.788 kr. pr. år inklusiv SU (2017-tal).

Fordelen ved at være gratis studiemedlem er, at du kan undgå en karensperiode. Derfor kan du få dagpenge fra det tidspunkt, du afslutter uddannelsen. Du kan tidligst få dagpenge fra det tidspunkt, hvor der er gået 18 måneder, fra du begyndte på studiet. 

Betingelser for gratis medlemskab, hvis du er fyldt 30 år

Det er muligt at blive kontingentfritaget, hvis du er fyldt 30 år, mens du læser. Du skal dog opfylde flere krav, end hvis du er under 30 år. Du skal opfylde disse betingelser for at få gratis studiemedlemskab: 

• Du skal have haft ophold og bopæl i Danmark umiddelbart før, du startede på studiet.
• Du må højest have en indtægt på 220.788 kr. pr. år inklusiv SU (2017-tal).
• Du skal betale til efterlønsordningen, mens du læser.
• Du skal have haft, hvad der svarer til minimum ét års arbejde inden for de sidste 3 år og have været medlem af en a-kasse samtidig eller tidligere have modtaget dagpenge fra en a-kasse som lønmodtager.  

Opfylder du ikke betingelserne for at blive fritaget for kontingent, anbefaler vi stadig, at du melder dig ind, så du ikke går glip af den første måneds dagpenge. Det kan godt svare sig rent økonomisk.

Hvis du ikke er medlem, mens du læser

Er du ikke medlem af DSA, mens du læser, skal du melde dig ind senest 14 dage efter, du dimitterer for at opnå dagpengeret. Du skal afvikle en karensperiode på en måned, inden du kan få dagpenge udbetalt, og du kan tidligst få dagpenge fra det tidspunkt, hvor der er gået 18 måneder, fra du begyndte på studiet. 

Du vil få dagpenge udbetalt med den såkaldte dimittendsats. Det vil sige 82 % af højeste dagpengesats, hvis du har forsørgerpligt overfor børn under 18 år. Det svarer til 15.080 kr. pr. måned. Hvis du ikke har børn, vil din dagpengesats være 71,5 % af højeste dagpengesats. Det svarer til 13.152 kr. pr. måned.

Til top