Studerende på sundhedsuddannelse

Jeg bliver nyuddannet


TILLYKKE, DU BLIVER SNART FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE
I den forbindelse er der en række ting, du skal huske for at sikre dig retten til dagpenge. Dette gælder også, selvom du har et job efter endt uddannelse. Der er to tidspunkter, hvor du skal være særlig opmærksom: 

1. Den dag, du bliver færdiguddannet (dagen efter din sidste eksamen).
2. Hvis du bliver ledig: den dag, hvor du har ret til dagpenge. 


LÆS OM REGLERNE FOR OPTAGELSE SOM NYUDDANNET OG DAGPENGE HER:

Så snart du er færdig - meld dig ind som nyuddannet

Jeg er allerede studiemedlem 

Skift status til nyuddannet ved at udfylde blanketten ”Skift til nyuddannet” på Mit DSA senest 14 dage efter sidste eksamen. 

Du skal skifte status uanset, om du bliver ledig, går i arbejde, på barsel eller fortsætter på en ny uddannelse. Den seneste frist for at skifte status er 14 dage efter sidste eksamen. Glemmer du at skifte status inden for de 14 dage, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned (2018-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Hvis du søger om dagpenge lige efter endt uddannelse og har været studiemedlem i 1 år, er det vigtigt, at du skifter status dagen efter din sidste eksamen. Da du først kan melde dig ledig, når du har skiftet status.

Jeg er ikke medlem af DSA 

Meld dig ind i DSA som nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen. 

Du skal melde dig ind i en a-kasse uanset, om du bliver ledig, går i arbejde, på barsel eller fortsætter på en ny uddannelse. Glemmer du at melde dig ind inden for de 14 dage, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned (2018-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Meld dig ind her.

Kommer du ikke i arbejde med det samme, når du afslutter din uddannelse, skal du melde dig ledig.

Se her, hvad du skal gøre for at få dagpenge. 

Jeg er betalende medlem

Det er vigtigt, du skifter status fra lønmodtager til dimittend. Det skal du gøre, uanset om du bliver ledig, går i arbejde, på barsel eller fortsætter på en ny uddannelse. Den seneste frist for at skifte status er 14 dage efter din sidste eksamen. Glemmer du at skifte status inden for de 14 dage, kan du ikke få dagpenge på baggrund af din uddannelse. Så kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned (2018-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Skift status på Mit DSA.

Jeg skal have dagpenge - hvad gør jeg?

1. Meld dig ledig på jobnet.dk senest den dag, du har ret til dagpenge.
Har du været studiemedlem i mindst 1 år, har du ret til dagpenge fra dag ét og skal melde dig ledig på jobnet dagen efter din eksamen.
Har du været studiemedlem i mindre end et år, har du først ret til dagpenge en måned efter din sidste eksamen eller på den dato, hvor du har været medlem i et år, hvis den kommer først. Du skal først melde dig ledig på jobnet.dk på det tidspunkt.

2. Skift status ved at udfylde blanketten ”Skift til nyuddannet” på Mit DSA. 
Ud over at tilmelde dig på jobnet.dk, skal du skifte din status til nyuddannet og søge om dagpenge hos DSA. Det kan du gøre ved at udfylde blanketten ”Skift til nyuddannet” Mit DSA. Du skal svare ja til spørgsmålet "søger du om dagpenge?" på blanketten.  Herefter vil en række spørgsmål om din uddannelse og eventuelle arbejdsforhold folde sig ud.

Hvis du ikke bliver ledig lige efter studiet, fordi du fx har fået et arbejde, holder barselsorlov eller er på længerevarende ferie, skal du svare nej til spørgsmålet "søger du om dagpenge?". Bliver du senere ledig, skal du udover at tilmelde dig på jobnet.dk, udfylde en Ansøgning om dagpenge, som du finder på Mit DSA.

3. Påbegynd jobsøgning
Når du har meldt ledig, skal du overføre dit CV fra jobnet til DSA og igang med at søge arbejde. Din Joblog på ’Mit DSA’ skal til enhver tid være opdateret med de stillinger, du har søgt. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende. Søger du ikke nok stillinger, eller glemmer du at opdatere din joblog, kan du risikere at miste din ret til dagpenge.

Brug DSA i din jobsøgning. Du kan fx finde job med DSAjobsøger eller få sparring på CV, ansøgning og jobsamtale hos vores karrierekonsulenter. De har alle en sundhedsfaglig uddannelse og kender dit jobmarked. Er du ledig når du bliver færdiguddannet, kan du læse mere om, hvad du skal gøre her.

4. Udfyld og indsend et dagpengekort
Du kan udfylde dit dagpengekort ca. en uge før sidste bankdag i måneden. Vi sender dig en servicemail, hvor vi minder dig om, at dagpengekortet er åbnet – medmindre du har fravalgt at få tilsendt servicemails.

Kortet udfylder du på Mit DSA. Du kan se udbetalingsperioderne her.

Har du et studiejob? 

Har du et arbejde ved siden af studiet, og er du snart færdig med din uddannelse, så er der en række regler, du skal kende, da de kan have betydning for udbetaling af dine dagpenge.

Vil du stoppe med dit studiejob?
Som udgangspunkt vil du altid få karantæne, hvis du selv opsiger et arbejde for at overgå til dagpenge. Karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge de første 111 timer, du har dagpengeret. Der gælder dog særlige regler for studerende: Hvis du vil stoppe med dit studiejob i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse, skal du opsige dit job og fratræde din stilling senest på dagen for din sidste eksamen. Så undgår du karantæne. Nedenfor giver vi dig et eksempel:

Louise har et opsigelsesvarsel på måneden ud + en måned.
Hun har sidste eksamen den 18. januar 2018, og skal derfor sige sit arbejde op senest den 30. november 2017. 

Hvis Louise eksempelvis først siger op den 2. december 2017, vil hun være ansat resten af december 2017 og hele januar 2018. Så vil hun være ansat efter hendes sidste eksamen og derfor få en karantæne.

Du er løs vikar/tilkaldevagt
Hvis du er løs vikar eller ansat fra dag til dag, ophører dit ansættelsesforhold i princippet, hver gang arbejdsdagen slutter. Du behøver således ikke opsige dit job, og vil heller ikke få karantæne, hvis du stopper med at arbejde.

Du bliver opsagt
Hvis jobbet ophører på en bestemt dato i din kontrakt, eller din arbejdsgiver siger dig op i forbindelse med, at du er færdiguddannet, får du ikke karantæne.

Vil du fortsætte med dit studiejob?
Hvis du har et arbejde, du ønsker at fortsætte med efter uddannelsen, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. For at få supplerende dagpenge skal du aktivt søge arbejde på fuldtid.
Hvis du har et opsigelsesvarsel i din kontrakt, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest og dermed frasige sig et opsigelsesvarsel fra din side, så du kan stoppe fra dag til dag, hvis du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde. 

Husk at kontakte DSA
For at få supplerende dagpenge skal du have ret til dagpenge i minimum 14,8 timer om måneden. Du skal altid kontakte DSA, hvis du starter med at arbejde, samtidig med at du får dagpenge, da vi skal godkende, at du kan modtage supplerende dagpenge.

Muligheder og rettigheder som nyuddannet

Arbejde på deltid (supplerende dagpenge)
Når du modtager dagpenge, har du mulighed for at arbejde på deltid og supplere med dagpenge. For at få supplerende dagpenge skal du have ret til dagpenge i minimum 14,8 timer om måneden. Inden du går i gang med at arbejde samtidig med, du får dagpenge, skal det godkendes af DSA, at du kan få supplerende dagpenge. 

Læs denne vejledning om ansøgning om supplerende dagpenge og udfyld blanketten, og send blanketten ind til os via Min Indbakke på Mit DSA. Så kontakter vi dig efterfølgende. 
Læs mere her. 

Frivillig ulønnet arbejde
Du har mulighed for at arbejde frivilligt og ulønnet uden, at timerne bliver trukket fra i dine dagpenge, hvis:

  • Arbejdet udføres i Danmark
  • Arbejdet skal være frivilligt og helt ulønnet. Får du et mindre honorar eller lignende, så fradrages hver arbejdstime
  • Arbejdet ikke bliver udbudt som lønnet arbejde - heller ikke i lignende organisationer

Typisk er det arbejde i lokale sportsklubber, humanitære organisationer eller lignende frivillige foreninger, som opfylder betingelserne.

Det er vigtigt, at du kontakter DSA, inden du begynder at arbejde frivilligt, så vi kan vurdere, hvilke muligheder du er omfattet af, og hvordan arbejdet påvirker udbetalingen af dine dagpenge. Du skal udfylde denne blanket Erklæring om frivillig ulønnet arbejde og sende ind til os via Min Indbakke på Mit DSA. Så kontakter vi dig efterfølgende.

Ferie
Som nyuddannet har du ret til ferie, men hvis du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, bliver det ferie for egen regning. Du har nemlig ikke optjent ret til feriedagpenge. Hvis du skal på ferie, skal du melde ferie på jobnet.dk mindst 14 dage før ferien og meddele det i DSA seneste på første feriedag.

Hvor meget udbetalt
Som nyuddannet får du dimittendsats, der svarer til 82 pct. af højeste dagpengesats for medlemmer med forsørgerpligt. Hvis du ikke har forsørgerpligt, får du 71,5 pct. af højeste dagpengesats. Se satserne her.

Til top