FAQ - Medlemskab

Du skal melde dig ind i DSA senest 14 dage efter din sidste eksamensdato eller den dag, hvor du får dit eksamensbevis.
Du søger om overflytning til DSA på DSAs hjemmeside. Herefter tager vi kontakt til den a-kasse, som du skal meldes ud af og sørger for, at du bliver overflyttet til DSA. Søg om overflytning her
Uddannelsen er afsluttet, når al studieaktivitet er ophørt, dvs. når sidste fag er afsluttet. Du kan også bruge den dato, hvor eksamensbeviset er udstedt.

Det koster 442 kr. om måneden, og beløbet er fradragsberettiget. Der går en til to uger, før du modtager en opkrævning. Du har mulighed for at tilmelde dig PBS, og opkrævningen foregår kvartalsvis.

Læs mere om kontingentet

Hvis du selv siger et arbejde op for at gå på dagpenge, får du karantæne. Det gælder alle job, og du kan ikke få dagpenge, før den er overstået. Karantænen afvikles, når du har ret til dagpenge. Dvs. at du som nyuddannet først kan afvikle karantænen efter en måneds karens, som alle nyuddannede får, når de melder sig ind i en a-kasse.

Du kan dog undgå karantænen, hvis du siger op og fratræder studiejobbet, inden du bliver medlem af DSA. Du får heller ikke karantæne, hvis din arbejdsgiver siger dig op, fordi du ikke længere er studerende, eller jobbet ophører på en bestemt dato.

Når du bliver færdiguddannet, skal du vælge, om du vil have rettigheder som nyuddannet eller om du vil overføre de rettigheder, du allerede har. 

Du skal træffe dette valg, hvis du har været medlem af en anden a-kasse og vil være medlem af DSA, fordi du har taget en sundhedsfaglig professionsuddannelse og hvis du allerede er medlem af DSA og har taget en overbygning til din sundhedsfaglige uddannelse.

Det kan være en fordel at overføre dine nuværende rettigheder, hvis du tidligere har fået dagpenge med maksimal sats. Vælger du rettigheder som nyuddannet, kan du få en ny dagpengeret med dimittendsats. Når du har beholdt dit medlemskab, kan du få dagpenge umiddelbart efter, uddannelsen er afsluttet, uanset om du beholder dine nuværende rettigheder eller ønsker rettigheder som nyuddannet.

Vil du have rettigheder som nyuddannet, skal du give DSA besked om, at du vil registreres som nyuddannet senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Hvis du vil vide mere, skal du kontakte os, inden fristen udløber, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er bedst for dig.

Du kan registrere dig som nyuddannet her. DSA sørger for, at du bliver overflyttet fra din nuværende a-kasse. Du skal også udfylde blanketten, hvis du allerede er medlem af DSA og vil have rettigheder som nyuddannet igen.  

Dagpenge er bagudbetalt. Har du sidste eksamensdato d. 15. januar, vil du først have dagpengeret fra den 16.februar. Dagpengeperioden løber til næstsidste søndag i måneden. Første gang du skal søge dagpenge er 20. februar. Du kan søge fra den 16.februar til den 20. februar. Næste gang du skal søge dagpenge, vil så blive 20. marts, hvor du skal søge for perioden 21. februar til 20. marts. Du får pengene ved udgangen af måneden.

Reglerne er blevet ændret, så er du blevet optaget som nyuddannet efter d. 1. maj 2011, har du ingen ret til feriedagpenge.

Opkrævningen for januar kvartalet dækker = Januar + februar + marts. April kvartal = April + maj + juni. Juli kvartal = Juli + august + september. Oktober kvartal = Oktober + november + december.

I finansloven fastsættes medlemsbidraget til Staten, ATP og efterlønsbidraget.  DSAs delegeretforsamling fastsætter administrationsbidraget.

Din regning skal betales til den forfaldsdato, der står skrevet på regningen. Gør du ikke dette, vil du modtage et rykkerbrev i din indbakke på Mit DSA med en ny betalingsfrist på 3 uger. Vi bruger ikke rykkergebyrer. Betaler du ikke inden for fristen i rykkerbrevet, vil du på Mit DSA modtage et brev om sletning, hvor du får en sidste betalingsfrist på 4 uger. Betaler du ikke inden fristen for sletning, bliver du udmeldt af DSA, og du mister således din anciennitet. 

Opkrævningen sendes til PBS/NETS ca. 14 dage før den 1. PBS/NETS sender opkrævningerne enten i form af PBS-opkrævning / e-post eller girokort. Tilmelding og afmelding af en PBS-aftale foregår mellem dig og din bank. Du skal oplyse følgende numre til din bank:

Kreditornummer: 07914849 Debitorgruppe for DSA: 02160. Kundenummer: dit cpr-nr.

DSA kan ikke til- eller afmelde betalingsaftaler.

Indbetalinger via Netbank til konto DSA: 4183-3102081668.  Oplys cpr.nr.

Betalingsfristen er altid i begyndelsen af hvert kvartal. Oftest falder fristen d. 2. i den første måned i kvartalet dvs. d. 2 januar, 2. april, 2. juli og 2. oktober.  


Du vil blive opkrævet kontingent i  slutningen af december for januar kvartalet, i slutningen af marts for april kvartalet, i slutningen af juni for juli kvartalet, og i slutningen af september for oktober kvartalet.

Hvis der står et ubetalt beløb, når du skal have udbetalt dagpenge, skal beløbet modregnes i dine udbetalinger fra os. Du skal derfor ikke betale opkrævningen.

Vi udbetaler dit tilgodehavende over 200 kr. til din Nemkonto. Resten bliver stående som forudbetaling af næste kvartal, med mindre du henvender dig til os og beder om at få restbeløbet udbetalt.

Dit tilgodehavende bliver returneret til din Nemkonto i slutningen af måneden.

Indbetalingen har krydset, så du kan kassere den nye. Hvis vi ikke har modtaget din indbetaling, kan du sende dokumentation af overførslen.

Alle vores opkrævninger sendes fra PBS. Du får din opkrævning enten via et brev fra PBS med et girokort. Du kan også få en elektronisk girokort i din netbank. Hvis du er tilmeldt PBS/Betalingsservice foregår opkrævningen automatisk. Har du stadig ikke modtaget en opkrævning, eller betalt automatisk, så kontakt os.

Det koster 442 kr. om måneden, og beløbet er fradragsberettiget. Der går en til to uger, før du modtager en opkrævning. Du har mulighed for at tilmelde dig PBS, og opkrævningen foregår kvartalsvis.

Læs mere om kontingentet
På loginsiden kan du vælge at få tilsendt en midlertidig kode på sms, så du kan logge ind (med cpr.nr. og mobil nr) og ændre den gamle kode. Bemærk at den midlertidige kode skal anvendes indenfor 30 min.

Vi skal have dit mobil nr. for at vi kan sende dig en sms med din kode. Det er derfor vigtigt, at dit mobil nr og mail adresse er opdateret på mit DSA.
For at du kan oprette en tast selv kode, skal du have oplyst et mobil nr. og en e-mail adresse i vores medlemssystem. Du kan opdatere dine digitale kontaktoplysning på Mit DSA under ”Mine oplysninger”.

Første gang du vil gå på Mit DSA via din mobil skal du logge ind via computer og oprette en ”Tast selv kode”. Derefter kan du logge ind fra mobil via cpr.nr. og Tast selv kode.
Hvis du arbejder på nedsat tid i helt op til 29,6 time pr. uge, kan du få supplerende dagpenge. 
Læs mere om supplerende dagpenge

Det koster 442 kr. om måneden, og beløbet er fradragsberettiget. Der går en til to uger, før du modtager en opkrævning. Du har mulighed for at tilmelde dig PBS, og opkrævningen foregår kvartalsvis.

Læs mere om kontingentet

Hvis du selv siger et arbejde op for at gå på dagpenge, får du karantæne. Det gælder alle job, og du kan ikke få dagpenge, før den er overstået. Karantænen afvikles, når du har ret til dagpenge. Dvs. at du som nyuddannet først kan afvikle karantænen efter en måneds karens, som alle nyuddannede får, når de melder sig ind i en a-kasse.

Du kan dog undgå karantænen, hvis du siger op og fratræder studiejobbet, inden du bliver medlem af DSA. Du får heller ikke karantæne, hvis din arbejdsgiver siger dig op, fordi du ikke længere er studerende, eller jobbet ophører på en bestemt dato.

Fradrag og trækprocent fremgår af dit skattekort. Du bør kontakte skatteforvaltningen og få ændret dit skattekort for at undgå en skatteopkrævning.

Hvis du ønsker at beholde dit studiejob, kan du få supplerende dagpenge fra DSA, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal være modtaget i DSA senest fem uger efter det tidspunkt, hvor du ønsker at få supplerende dagpenge. Modtager vi frigørelsesattesten senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi modtager attesten. Kontakt os derfor i god tid for at få vejledning, også om de få situationer, hvor frigørelsesattesten ikke er nødvendig.
Hent frigørelsesattesten på AK-samvirkes hjemmeside
Læs mere om supplerende dagpenge
Som udgangspunkt kan man ikke få dagpenge samtidig med uddannelse. Der findes dog nogle undtagelser. Fx må du i op til 20 timer om ugen deltage i et kursus på aftenskole. Men du kan fx ikke deltage i en uddannelse, som for fuldtidsstuderende er SU-berettigende. Du skal altid informere DSA om, hvad du deltager i. Husk at gøre det i god tid inden du begynder på en uddannelse, så vi kan nå at vejlede dig, hvis det er noget, der går ud over dine dagpenge.

Meld dig ind, inden du fylder 29 år – og senest et år før, du afslutter din uddannelse. Så får du dagpenge fra den dag, du afmeldes af uddannelsen. Er du under 30 år, er dit medlemskab helt gratis, så længe du er under uddannelse. Hvis du har været medlem i en a-kasse det sidste år af din uddannelse, får du også dagpenge fra første dag.

Fylder du 30 år, mens du studerer, skal du som udgangspunkt betale for at være medlem. For at fortsætte dit gratis medlemskab kræver det, at du er eller har været medlem af en a-kasse og optjent ret til dagpenge. Du skal også betale efterlønsbidrag, fra du fylder 30 år. Til gengæld bevarer du retten til at få dagpenge fra første dag, hvis du har været medlem af DSA i et år.
Er du fyldt 30 år, kan du også få gratis medlemskab, hvis du er medlem af en a-kasse eller har været det tidligere. For at fortsætte dit gratis medlemskab kræver det, at du er eller har været medlem af en a-kasse og optjent ret til dagpenge. Du skal også betale efterlønsbidrag, fra du fylder 30 år. Til gengæld bevarer du retten til at få dagpenge fra første dag, hvis du har været medlem af DSA i et år.
Du kan sagtens nå at melde dig ind i DSA, mens du er studerende. For at undgå en måneds karenstid, hvor du ikke får dagpenge, skal du være meldt ind, senest et år før du er færdig – du skal altså være medlem hele det sidste år af din uddannelse.

Har du overskredet det tidspunkt, kan du stadigvæk få dagpenge, når karenstiden er overstået. For at få det skal du allersenest  være meldt ind 14 dage efter, du er færdiguddannet. Men hvorfor vente? Meld dig ind nu, så glemmer du det ikke. Er du under 30 år, er det oven i købet gratis.

Meld dig ind her

Er du under 30 år og studerende koster det ikke noget at være medlem af DSA. Melder du dig ind senest et år før, du er færdiguddannet, er der en række klare fordele for dig.

Du får:
- Ret til dagpenge allerede fra det tidspunkt, hvor du har bestået din sidste eksamen og er afmeldt uddannelsesinstitutionen 

- Ret til at benytte dig af DSAs tilbud og service

Du kan benytte vores digitale indmeldelse her på hjemmesiden. Meld dig ind her

Er du i forvejen medlem i en anden a-kasse, kan du blive overflyttet til DSA.

Du skal du også benytte den digitale blanket. Så klarer vi overflytningen til DSA.

Medlemskab af DSA er betinget af, at du bor og opholder dig i Danmark. For at blive medlem skal du også have boet og opholdt dig i Danmark lige op til, at du begyndte på din uddannelse. Husk at melde dig ind senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Hvis du ikke opfylder de betingelse, så skal du være arbejdsløshedsforsikret i det land, du bor i.

 

Medlemskab af DSA er betinget af, at du bor og opholder dig i Danmark. For at blive medlem skal du også have boet og opholdt dig i Danmark lige op til, at du begyndte på din uddannelse. Husk at melde dig ind senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Du skal være opmærksom på, at din udenlandske uddannelse skal kunne sammenlignes med en dansk uddannelse fx sygeplejerskeuddannelsen. Du skal også  kunne optages i en af de foreninger, som DSA samarbejder med, på baggrund af din uddannelse..

Udgangspunktet er, at du skal have bopæl i Danmark for at få dagpenge.
Er du ledig, har du dog mulighed for at få EØS-dagpenge i op til tre måneder, hvis du tager til et EU- eller EØS- land og søger job. Der er dog visse krav, der skal overholdes. Kontakt os for at høre mere.
Hvis du melder dig ind i DSA, før du rejser, vil du være dagpengeberettiget, når du kommer hjem, uanset om du har arbejdet i udlandet. Du må dog højst være bortrejst op til to år, herefter mister du retten. Husk 14-dages reglen for at melde dig ind som nyuddannet.

Hvis du er under 30 år og bliver medlem af DSA, skal du selv melde dig til efterlønsordningen. 
Vi skal have modtaget din tilmelding skriftligt på e-mail senest på din 30 års fødselsdag.

Hvis du er fyldt 30 år, når du bliver medlem, er det for sent at melde dig til. Det skyldes, at du skal betale efterlønsbidrag senest fra den dag, du fylder 30 år for at få mulighed for at gå på efterløn.

Husk også på, at det er en opsparing, som du får udbetalt, hvis ordningen forsvinder. Du mister altså ikke dine penge. 

Hvis du har sparet op i mindre end et år, kan du få pengene udbetalt. Hvis du har sparet op i længere tid, kan du i dag få pengene sat ind på en pensionsopsparing.

Vi modtager oplysninger fra folkeregistret, hvis du flytter adresse, men du er selv ansvarlig for at ændre e-mail og telefonnummer på Mit DSA. Har vi de rigtige kontaktoplysninger sikrer du dig, at du altid vil modtage indkaldelser til møder, udbetalingsspecifikationer og andre meddelelser fra os.

Du kan sammenligne indbakken med din e-Boks. Du vil modtage breve og meddelelser fra DSA så som; mødeindkaldelser, udbetalingsspecifikationer, mails mv. Det er også her, du kan se de blanketter, du har sendt til DSA. Du kan ikke aktivt sende meddelelser til DSA fra Indbakken.

 

På mit DSA vil du ikke længere kunne finde punktet ”Mine indsendte blanketter”. Hvis du lige, umiddelbart før overgangen til vores nye it-system, har indsendt et ydelseskort, kan du ikke ændre og genindsende dette kort. Har du ændringer til en tidligere periode, må du printe og indsende en papirblanket. Du vil stadig kunne finde tidligere udbetalingsspecifikationer og breve i din e-boks.

 

Fremover vil de breve og meddelelser, du har modtaget i e-Boks, blive sendt til din indbakke. De breve og udbetalingsspecifikationer, som du hidtil har modtaget i din e-boks fra os, vil fortsat ligge i din e-boks.

Flytter du til udlandet, skal du i langt de fleste tilfælde ikke længere være medlem af DSA. Din indbakke vil derfor blive lukket. I de tilfælde hvor du fortsat kan være medlem, beholder du din indbakke. Det kræver, at du kan logge på din indbakke fra udlandet via NemID. Se mere her.

Du vil i din indbakke modtage mødeindkaldelser, udbetalingsspecifikationer, breve i forbindelse med behandling af din sag og mails fra DSA.

Du logger på via Mit DSA, hvor du i venstre side i menuen øverst oppe kan finde indbakken og en brugervejledning til, hvordan du bruger indbakken.

Du vil automatisk modtage en sms, når du har fået en besked i din indbakke. Du kan også tilmelde dig vores e-mail service. Det gør du under indstillinger på Mit DSA.

Indholdet bliver lagt kronologisk i indbakken, så du altid vil kunne finde de seneste meddelelser øverst.

Nej brug i stedet vores kontaktformular på dsa.dk eller send os en mail. I næste version vil du kunne sende en mail til os fra indbakken.

Vi vil give dig et hurtigt og nemt overblik over dine informationer fra DSA. Derfor har vi udviklet en digital indbakke, hvor du vil modtage breve, mødeindkaldelser, udbetalingsspecifikationer, kvitteringer mm. fra os.

 

På Mit DSA finder du brugervejledninger til blanketter og indbakken og links til vejledningsvideoer.

Se brugervejlednings videoer på youtube

 

Alle breve og meddelelser vil fremover bliver sendt til din indbakke. Der er enkelte breve og meddelelser, som også vil blive sendt til dig pr. post.

Så længe du er medlem, vil du have adgang til indbakken og Mit DSA. Når du ikke længere er medlem, lukker vi din indbakke.

 

Til top