Meld dig ind

DSA er a-kassen for dig, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Vi kender dit fag og dit arbejdsmarked og giver dig mange fordele som medlem. 

Er du uddannet bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske, har du mulighed for at melde dig ind i DSA. Du kan også blive medlem af DSA, hvis du udover en af de seks optagelsesberettigede uddannelser har en kandidatuddannelse inden for sundhedsområdet.

MELD DIG IND HER  

Er du studerende, så søg STUDIEMEDLEMSKAB

Du kan blive medlem af DSA, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

Du kan også blive medlem, hvis du ud over en af de ovenstående uddannelser har eller er i gang med en kandidatuddannelse i følgende:

 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 
 • Kandidat i sygepleje
 • Kandidat i biomedicinsk teknologi
 • Kandidat i klinisk videnskab og teknologi
 • Kandidat i biomedicin
 • Kandidat i teknoantropologi
 • Kandidat i ergoterapi
 • Kandidat i folkesundhedsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
 • Pædagogisk kandidatuddannelse
 • Kandidatuddannelse i fysioterapi
 • Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab
 • Master of Public Health (MPH)

Du kan optages som studerende, kandidat, nyuddannet, selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Du kan godt være medlem af DSA, selvom du ikke er medlem af en faglig organisation.  

Bliv fuldtids- eller deltidsforsikret 

Når du melder dig ind i DSA, kan du vælge at blive fuldtids- eller deltidforsikret. Som fuldtidforsikret betaler du mere i kontingent end som deltidsforsikret, men du får således også mere udbetalt i dagpenge, feriedagpenge, supplerende dagpenge og i efterløn (hvis man vælger at betale ind til et efterlønsbidrag) som fuldtidsforsikret. 

Se her de nuværende kontingenter for hhv. fuldtids- og deltidsforsikrede.  

Se her de nuværende satser for dagpenge, feriedagpenge og efterløn for hhv. fuldtids- og deltidsforsikrede

Studerende 

Senest 1 år før

Melder du dig ind i DSA senest 1 år før, du er færdig med din uddannelse, undgår du karensperioden og får dagpengeret allerede dagen efter din sidste eksamen samt en række andre fordele:

 • Ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen
 • Ret til at benytte dig af DSAs mange tilbud
 • Gratis medlemskab under din uddannelse, indtil du fylder 30 år
 • Mulighed for at spare op til efterløn fra din 30 års fødselsdag

Melder du dig ind a-kassen, når der er under et år tilbage af uddannelsen, får du en måneds karensperiode, det vil sige, at du først får ret til dagpenge en måned efter din sidste eksamen. Du går således glip af en hel måneds dagpenge.  

Eksempler:
Melder du dig ind d. 1. juni 2020 og har din sidste eksamen 15. juni 2021, så får du allerede ret til dagpenge d. 16. juni 2021.

Melder du dig ind d. 25. juli 2020 og har sidste eksamen 15. juni 2021, så får du først ret til dagpenge d. 16. juli 2021.

Melder du dig først ind, når du er nyuddannet og har din sidste eksamen 15. juni 2021, så har du ligeledes dagpengeret fra d. 16. juli 2021. Det er vigtigt, at du senest melder dig ind 14 dage efter din sidste eksamen for at få dagpengeret som nyuddannet, da du ellers skal arbejde et helt år, før du kan få en ny dagpengeret.

Hvordan bliver jeg optaget som gratis studiemedlem?

Der er en række betingelser, du skal opfylde for at blive gratis studiemedlem i DSA: 

 • Du skal være igang med en af følgende uddannelser: sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, bioanalytiker og jordemoder eller en kandidatuddannelse inden for sundhedsområdet. Du finder uddannelserne ovenfor. 
 • Dit studie skal som udgangspunkt være et fuldtidsstudium.
 • Dit studie skal være af mindst 18 måneders varighed.
 • Din uddannelse skal være offentligt anerkendt. Det er alle SU-berettigede studier.
 • Du må maksimalt have en indtægt på 228.996 kr. (2020-tal) i årsindtægt inkl. SU. Du må ikke modtage offentlig forsørgelse såsom barselsdagpenge, revalidering. Du må dog gerne modtage SU.

Vær opmærksom på, at du højest kan blive kontingent fritaget i 5 år.

Kontingent og alder

Under 30 år: 

Du kan være gratis medlem af DSA i op til 5 år, så længe du studerer og er under 30 år. Gratis studiemedlemskab forudsætter dog, at din indtægt under uddannelsen ikke overstiger den maksimale dagpengesats på årsbasis. Se aktuelle dagpengesatser her

Over 30 år: 
Du kan være gratis medlem, hvis du er studerende over 30 år og opfylder følgende betingelser:

 • Du er tilmeldt og indbetaler til efterløn. Bemærk, at sidste frist for tilmelding til efterløn er den dag, du fylder 30 år. Læs mere om opsparing til efterløn.
 • Du har optjent dagpengeret i en a-kasse fra et arbejde som lønmodtager. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. (2020-tal) inden for de seneste 3 år. Arbejdet skal ligge inden for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Læs mere om dagpengeret.
 • Din indtægt overstiger ikke den maksimale dagpengesats på årsbasis. Se aktuelle dagpengesatser her. 

Hvis du ikke opfylder betingelserne, skal du betale kontingent. Det kan dog stadig betale sig for dig at være medlem et år før uddannelsen slutter, så du får dagpengeret fra første dag. DSA tilbyder, at studerende over 30 år kun betaler deltidsforsikret kontingentet under studiet, hvilket er langt mindre end den første måneds dagpenge. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er en god ide at blive deltidsforsikret, hvis du allerede har en dagpengeret fra tidligere. Kontakt derfor DSA hvis du ønsker at ændre dit medlemskab. 

Eksempel for en deltidsforsikret studerende over 30 år
Deltidsforsikret kontingentet er 323 kr. *12 mdr. = 3.876 kr. 

Dagpenge for dimittender i en måned er gennemsnitlig 13.644 kr før skat.  

Du får altså en gevinst på op til 9.768 kr. brutto ved at have været medlem af DSA i det sidste år af din uddannelse (2020-niveau).

Afbrydelse af uddannelsen 

Hvis du afbryder din nuværende sundhedsfaglige uddannelse og ikke allerede har en anden sundhedsfaglig uddannelse inden for et andet område, som berettiger til optagelse i DSA, kan du ikke længere være medlem i DSA. Du vil i så fald kunne blive overflyttet til en anden a-kasse og få al anciennitet og rettigheder med, hvis du ønsker det. Du skal bare give os besked, hvis du afbryder din uddannelse. 

Hvis du tidligere er blevet overflyttet fra en anden a-kasse til DSA, og afbryder din sundhedsfaglige uddannelse, skal du tage stilling til, hvilken a-kasse du ønsker at være medlem af og selv kontakte a-kassen herefter. Din anciennitet og alle dine rettigheder følger naturligvis med, uanset hvilken a-kasse du vælger.

Studerende på en kandidatuddannelse

Har du en sundhedsfaglig professionsuddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske, og videreuddanner du dig på kandidatniveau sundhedsfaglige område, kan du fortsætte med at være medlem af DSA under uddannelsen.
Du kan blive optaget i DSA, hvis du studerer eller har gennemført en af følgende kandidatuddannelser:

 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 
 • Kandidat i sygepleje
 • Kandidat i biomedicinsk teknologi
 • Kandidat i klinisk videnskab og teknologi
 • Kandidat i biomedicin
 • Kandidat i teknoantropologi
 • Kandidat i ergoterapi
 • Kandidat i folkesundhedsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
 • Pædagogisk kandidatuddannelse
 • Kandidatuddannelse i fysioterapi
 • Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab
 • Master of Public Health (MPH)

Kontakt os for at høre nærmere.

​Overflytning fra en anden dansk a-kasse 

Hvis du ønsker at blive overflyttet til DSA fra en anden a-kasse, skal du udfylde en indmeldelsesblanket. På blanketten skal du påføre, at du allerede er medlem af en anden a-kasse. Herefter tager vi kontakt til din nuværende a-kasse og sørger for, at du bliver overflyttet til DSA. Du skal således ikke selv melde dig ud af din nuværende a-kasse. 

Overflytning som nyuddannet:
Hvis du snart bliver eller lige er blevet færdiguddannet og skal overflyttes til DSA fra en anden a-kasse, skal du udfylde en indmeldelsesblanket senest 14 dage efter din sidste eksamen. Som nyuddannet har du følgende muligheder og rettigheder:

 • Du kan få dagpenge i op til 2 år, hvis du er ledig efter uddannelsen.
 • Hvis du har været medlem af din tidligere a-kasse i minimum et år, får du ret til dagpenge allerede fra første ledighedsdag efter, uddannelsen er afsluttet. Husk at melde dig ledig på jobnet.dk
 • Du får dagpenge på dimittendsatsen, som er en særlig sats for nyuddannede. Se satserne her.
 • Har du arbejdet som lønmodtager inden, du startede eller under din nye sundhedsfaglige uddannelse, kan du muligvis have ret til dagpenge som lønmodtager. Du skal derfor kontakte DSA, så vi kan undersøge, om det bedst kan betale sig for dig at blive overflyttet som lønmodtager eller nyuddannet. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele.
  Overflytning som lønmodtager:
 • Du skal have arbejdet minimum 1924 timer inden for de sidste 3 år for at have ret til dagpenge som lønmodtager.
 • Du bevarer din dagpengeret fra tidligere. Det betyder, at du har ret til en højere sats end dimittendsatsen. Til gengæld kan du have ret til dagpenge i kortere tid, hvis du tidligere har modtaget dagpenge. Har du fx tidligere fået 0,5 års dagpenge, har du muligvis kun 1,5 års dagpenge tilbage, hvis du bliver ledig nu (i stedet for 2 år).
 • Du har ret til dagpenge fra første ledighedsdag efter, at uddannelsen er slut. Husk at melde dig ledig på jobnet.dk.
Har du spørgsmål til din overflytning, så kontakt os her

Hjem fra et andet EØS-land

Mindre end 5 år i udlandet: 

Når du kommer hjem fra et ophold i et andet EØS-land og har været arbejdsløshedsforsikring dér, kan du få overført din forsikringsanciennitet fra EØS-landet til DSA. Du skal søge om medlemskab i DSA inden 8 uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Overskrider du fristen på de 8 uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har været medlem af DSA i 1 år og i denne periode arbejder minimum 1.924 timer som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret. 

Sådan gør du:
 • Ansøg om medlemskab inden der gået 8 uger, efter arbejdsløshedsforsikringen ophørte. Du kan melde dig ind her.
 • Få en attest ”PD U1” fra den organisation, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i EØS-landet.
 • Send attesten ”PD U1” til DSA. Du kan sende den som en vedhæftet fil til dsa@dsa.dk.
 • Sørg for at få alle lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har DSA brug for dine lønsedler, og det er derfor vigtigt, at de er til rådighed. 

Hvis du bliver ledig:
Er du ledig, når du vender tilbage, skal du søge om optagelse i DSA og melde dig ledig på jobnet.dk hurtigst muligt. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke er medlem af DSA og har meldt dig ledig i jobcenteret. Læs mere om at melde dig ledig her. 

Nyttige links:
Arbejdsløshedsforsikring i Norge
Arbejdsløshedsforsikring i andre EØS-lande

Mere end 5 år i udlandet: 

Når du kommer hjem fra et ophold i et andet EØS-land og har været arbejdsløshedsforsikring dér, kan du få overført din forsikringsanciennitet fra EØS-landet til DSA. Det kræver dog, at du:
 • begynder at arbejde i Danmark og har mindst 296 arbejdstimer som fuldtidsforsikret og 148 som deltidsforsikret indenfor 12 uger/3 måneder.  
 • søger om medlemskab i DSA inden 8 efter, at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Overskrider du fristen på de 8 uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har været medlem af DSA i 1 år og har arbejdet minimum 1.924 timer som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret. 
Sådan gør du:
 • Ansøg om medlemskab inden der gået 8 uger, efter arbejdsløshedsforsikringen ophørte. Du kan melde dig ind her.
 • Få en attest ”PD U1” fra den organisation, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i EØS-landet. 
 • Send attesten ”PD U1” til DSA. Du kan sende den som en vedhæftet fil til dsa@dsa.dk.
 • Sørg for at få alle lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har DSA brug for dine lønsedler, og det er derfor vigtigt, at de er til rådighed.  

Hvis du bliver ledig:
Er du ledig, når du vender tilbage, skal du søge om optagelse i DSA og melde dig ledig på jobnet.dk hurtigst muligt. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke er medlem af DSA og har meldt dig ledig i jobcenteret. Læs mere om at melde dig ledig her. 

Nyttige links:
Arbejdsløshedsforsikring i Norge
Arbejdsløshedsforsikring i andre EØS-lande 

Frister for optagelse


 • Som nyuddannet skal du søge optagelse senest 14 dage efter, din uddannelse er afsluttet
 • Som lønmodtager kan du søge optagelse, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse inden for en af vores 6 faggrupper
 • Som selvstændig kan du søge optagelse, når du begynder at drive din virksomhed
 • Som studerende bør du melde dig ind senest et år inden din sidste eksamen
Meld dig ind 


 ​

Til top