Kontingent

DSA er Danmarks billigste a-kasse – og kun for dig med en sundhedsfaglig professionsuddannelse.

I 2020 koster det 442 kr. om måneden at være fuldtidsforsikret medlem af DSA og 323 kr. om måneden, hvis du ønsker at være deltidsforsikret. For det beløb kan du få dagpenge, hvis du skulle miste dit job. Du kan søge om feriedagpenge, hvis du har modtaget ydelser fra DSA, eller du har modtaget dagpenge fra din kommune i forbindelse med barsel. Vil du spare op til efterlønsordningen, koster det i alt 956 kr. om måneden.

Bliv fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret 
I DSA har du mulighed for at blive fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Som fuldtidsforsikret betaler du månedligt lidt mere, end hvis du er deltidsforsikret. Til gengæld modtager du også mere i dagpenge, supplerende dagpenge, feriedagpenge og efterløn (hvis du vælger at indbetale til et efterlønsbevis) som fuldtidsforsikret. Læs mere om kontingentsatserne nedenfor. 

Kontingentet opkræves kvartalsvist. Det vil sige, at du betaler hver tredje måned. 

Kontingent for 2020

Fuldtid pr. måned Deltid pr. måned
Uden efterlønsbidrag 442 kr. 323 kr.
Med efterlønsbidrag 956 kr. 665 kr.
Overgået til efterløn 435 kr. 318 kr.
Med efterlønsbevis ej på efterløn 442 kr. 323 kr.
Serniormedlemskab 83 kr. 
(Vær opmærksom på, at kontingentet ikke er fradragsberettiget)
 

Kontingentet opkræves kvartalsvist. Det vil sige, at du betaler hver tredje måned.

Det sparer du i forhold til andre a-kasser

I DSA får du samme økonomiske dækning som i andre og dyrere a-kasser. Nedenstående tabel viser, hvad du sparer ved at vælge DSA fremfor en af de fem udvalgte a-kasser.

Tal for 2020 er endnu ikke tilgængelige.

Prøv vores kontingentberegner i højre side, og se hvor meget du sparer (2019 tal).

Ved at vælge DSA sparer du (2019 tal):

Årlig besparelse ved at vælge DSA  På tre år sparer du
Det Faglige Hus 456 kr. 1.368 kr.
Kristelig A-kasse 564 kr. 1.692 kr.
Lederne 300 kr. 900 kr.
ASE 660 kr. 1.980 kr.
Min A-kasse 384 kr. 1.152 kr.

 

Kontingent sammensætning

Kontingentet er sammensat af forskellige dele: Et statsbidrag, et efterlønsbidrag og et administrationsbidrag. Statsbidraget skal alle betale og går direkte videre fra DSA til statskassen.
 
Efterlønsbidrag er frivilligt, men en forudsætning for at kunne få efterløn. Efterlønsbidraget går også videre til statskassen. 
 
Administrationsbidraget dækker den daglige drift af DSA, og er det laveste blandt a-kasser i Danmark.

Fritaget for at betale kontingent

Er du i gang med en videregående uddannelse, har du i en periode mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent. 
 
For at opnå kontingentfritagelse er der en række betingelser, der skal være opfyldt:
  • Uddannelsen skal være erhvervsmæssig og give ret til at blive optaget som dimittend. Betingelserne er: Studiet skal vare mindst 18 måneder, det skal være fuldtidsstudium og være SU-berettiget
  • Dine indtægter fra SU, arbejde mv. må ikke overstige den maksimale dagpengesats pr. år. Det vil sige, at du inkl. SU max må tjene 228.996 kr. om året (2020-tal).
  • Deltager i en erhvervsrettet uddannelse, der varer minimum 18 måneder og er normeret til mindst 90 ECTS-point
  • Haft ophold og bopæl i Danmark umiddelbart forud for studiestart og nu.

Du kan blive fritaget for kontingent i op til fem år, og fritagelsen gives for ét år ad gangen. Hvis du er medlem, kan du skrive til os via Min Indbakke på Mit DSA. Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte os på mail dsa@dsa.dk, hvor du skriver, at du er studerende og beder om at blive fritaget for kontingent. 
 
Er du over 30 år, så gælder der særlige regler. Du kan kun blive kontingentfritaget, hvis du udover at opfylde ovenstående betingelser også betaler til efterlønsordningen (mens du er er kontingentfritaget skal fortsat betale efterlønsbidrag). Derudover skal du have været medlem af en a-kasse og haft arbejde svarende til 1924 timer inden for de sidste 3 år, eller tidligere have fået udbetalt dagpenge som lønmodtager fra en a-kasse. 
 
Du kan også blive fritaget for at betale kontingent i op til seks måneder, hvis din dagpengeret udløber, og du i øvrigt ikke modtager ydelser. I det tilfælde modtager du et brev med et skema, som du skal udfylde og returnere til os.

Hvordan betaler du kontingent

Kontingentet betales kvartalsvist forud, og du kan med fordel tilmelde dig PBS. Du skal bruge disse informationer:
  • Kreditornummer: 07914849
  • Debitornummer: 02160
  • Kundenummer: Dit fulde CPR nummer.
Opkrævningen sendes til PBS/NETS ca. 14 dage før den 1. PBS/NETS sender opkrævningerne enten i form af PBS-opkrævning / e-post eller girokort. Tilmelding og afmelding af en PBS-aftale foregår mellem dig og din bank. 

Mangler du at betale for dit kontingent, kan du lave en bankoverførsel til: 
  • Registreringsnummer: 4183
  • Kontonummer: 3102081668

Husk at skrive dit fulde CPR-nummer i feltet ”Meddelelse til modtager”.

Hvornår betaler du kontingent som nyuddannet  

Som nyuddannet skal du til at betale kontingent for dit medlemskab. Dit kontingent er fradragsberettiget, og vil automatisk blive fratrukket din skat. 
 
Du skal være opmærksom på, at kontingentet muligvis bliver fratrukket fra din første dagpengeudbetaling. Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis forud, så hvis du for eksempel bliver færdig i januar med din uddannelse, opkræver vi dit kontingent allerede i denne måned, da det er den første måned i kvartalet. 
 
Bliver du ledig, skal du også være opmærksom på, at vi automatisk fratrækker dit kontingent fra din første dagpengeudbetaling. Det kan derfor være en god idé, hvis du forbereder dig økonomisk på denne periode, hvor du som nyuddannet bliver fratrukket dit kontingent og først skal stå til rådighed for at få udbetalt dagpenge.

Til top