Ny faglig profil - fra bachelor til akademiker

På denne workshop tegnes det akademiske landskab op og du får inspiration til hvordan du kommer ind på det akademiske arbejdsmarked og bliver mere afklaret på både dine sundhedsprofessionelle og akademiske kompetencer.

Workshoppens indhold:

På workshoppen arbejder vi med, hvordan du som sundhedsprofessionel akademiker bliver klogere på, hvad din faglige profil er, hvad du kan og hvilke brancher/typer af jobs du kan omsætte dine kompetencer i samt inspiration til hvordan du formidler disse kompetencer til en kommende arbejdsgiver. 

Du får konkrete tips til: 

  • Hvor du kan blive ansat som akademiker
  • Hvilke stillingsbetegnelser/ brancher du kan søge i
  • Hvilke arbejdsopgaver disse jobs kan indeholde
  • Hvilke krav arbejdsopgaverne stiller til dine kompetencer
  • Avancemuligheder

Herefter dykker vi ned i din nye faglige profil som sundhedsprofessionel akademiker med afsæt i at afklare dine nyerhvervede kompetencer i samspil med dine sundhedsprofessionelle kompetencer. Workshoppen er dialogbaseret, der foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg og øvelser, både individuelt og i grupper, efterfulgt af opsamling i plenum.
Medbring et aktuelt stillingsopslag du gerne vil søge og egen pc. 

Målgruppe:

Workshoppen er for medlemmer, der både har en sundhedsfaglig grunduddannelse og en akademisk overbygning, uanset om det er studerende, ledige eller allerede beskæftigede.

Undervisere:

Workshoppen bliver afholdt af karrierekonsulent Helene Sejrsen. Helene er fysioterapeut og kandidat i fysioterapi. Hun har erfaring fra praksis og som forskningsassistent. 

Afbud

Skulle du blive forhindret i at deltage i temamødet, skal du huske at afmelde dig tilbuddet elle melde afbud via Min Indbakke eller på 33151066, så en anden kan få din plads.

Dato og tilmelding: 

Århus 28. september, 13.00 - 15.00
På grund af et øget smittetryk for COVID-19, har vi valgt at omlægge dette temamøde til et onlinemøde på den digitale mødeplatform Teams. Mødet er i den forbindelse reduceret til 2 timers varighed. Du vil senest dagen inden mødet modtage en mail med et link og en guide til, hvordan du logger dig på mødet.
Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)


København 23. oktober, kl. 10.00 - 13.00

DSAs lokaler - Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.
Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)

 


Til top