Jobsøgningsworkshop

Målret din ansøgning 

Kom til en temadag, hvor du får afklaret dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du lærer at målrette din ansøgning til jobannoncen.

Den gode ansøgning er målrettet jobannoncen. Derfor sætter vi fokus på, hvordan du kan inddrage dine faglige kompetencer og personlige værdier, så du målretter ansøgningen til den enkelte jobannonce. Derudover ser vi på, hvordan det kan forberede dig til jobsamtalen.

På jobsøgningsworkshoppen kommer vi til at arbejde med:

 • Afklaring af kompetencer
  Hvordan du bliver tydelig på alt det, du kan.
  Hvordan du kommer i gang med at få systematiseret din erfaring fra dine job/praktikker, fritidsjob mm., så det kan danne grundlag for en målrettet jobsøgning.
 • Ansøgning og CV
  Hvad der skal til for at lave en lækker ansøgning og CV.
  Hvordan ansøgningen og CV'et skal det se ud, og hvad skal det indeholde.
 • Dine kendetegn
  Du får sat ord på de egenskaber og kvaliteter, der er kendetegnende for dig. Ved at sætte ord på et billede af dig selv som fagperson, kan du blive endnu tydeligere på det, du gerne vil ”sælge” dig selv på.
  Du får sat ord på, hvilken fagperson du er, og hvilke værdier kan du bringe ind i et nyt job.
 • Jobsøgningsstrategi
  Du bliver klædt på til at finde de opslåede job og bruge dit netværk.
  Du får lagt en realistisk plan for, hvornår og hvor mange ansøgninger og netværkssamtaler, du skal nå, så det bliver dig, de styrer processen og ikke omvendt.

Målgruppe:
Alle medlemmer

Underviser:
Jobsøgningsworkshoppen bliver afholdt af Hanne Hoffmann, der er karrierekonsulent i DSA. Hanne har mange års erfaring med at coache og rådgive sundhedsfagligt uddannede i de forskellige aspekter af jobsøgningsprocessen og dertilhørende personlige udviklingsprocesser. Under jobsøgningsworkshoppen vil Hanne trække på sine erfaringer og træne dig i at finde frem til dine styrker og kompetencer. Derved får du de bedste forudsætninger for at opnå et succesfuldt jobsøgningsforløb.

Dato og tilmelding:
Afventer datoer for kommende møder.


Til top