Gør karriere indenfor akutområdet på et sygehus

Vil du gøre karriere i Gastroenheden på Herlev Hospital eller på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital?

Er du uddannet sygeplejerske og klar på at gøre karriere indenfor hospitalsvæsenet, så deltag på dette informationsmøde, hvor du får mulighed for at høre om flere forskellige karriereforløb på henholdsvis Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital.

Målet med temamødet er, at du får indblik i karrieremulighederne indenfor akutområdet. Du får også mulighed for at møder lederne fra de respektive afdelinger og tage en snak med dem om en evt. ansøgning og måske senere en jobaftale.

Herlev Hospital

Som en del af Gastroenhedens team på Herlev Hospital vil du stifte bekendtskab med mange spændende aspekter af sygeplejen. 

Gastroenheden rummer alsidige patientforløb, og du vil som sygeplejerske få mulighed for at:

 • Lære om akutsygepleje til nyindlagte patienter og vurdering af den kritisk syge patient
 • Følge Fast track forløb med de elektive kirurgiske patienter
 • Udvikle kompetencer indenfor øvre/nedre kirurgi og blive udfordret på de længere patientforløb
 • Udforske sygeplejen til bl.a. de komplekse medicinske leverpatienter og yngre patienter med Mb. Chron og Colitis ulcerosa 

Herlev Hospital lægger vægt på din tryghed som ny medarbejder, derfor har de tilrettelagt en mentorordning. Mentorordningen omfatter grundig introduktion til Gastroenheden, løbende specialespecifik undervisning, faglig sparring med mentor/klinisk sygeplejespecialist samt træning af dine instrumentelle færdigheder.

Diversiteten af antal års erfaring blandt kollegaerne er bred, og du vil få mulighed for at trække på en bred vifte af ressourcer både hos erfarne sygeplejersker men også hos social- og sundhedsassistenter.

Gastroenheden tilbyder 3 forskellige karrierespor; Intensiv, Opvågningen eller Operationsgangen. Kunne du tænke dig at få en karrierestilling indenfor et af disse områder, så deltag på informationsmødet og hør mere om dine muligheder på hvert karrierespor. 

Nordsjællands Hospital

På Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital, har du mulighed for at blive en del af et nyt team af sygeplejersker i uddannelsesstillinger, hvor I alle arbejder med samme mål og samme udfordringer.

Nordsjællands Hospital har brug for 4-8 sygeplejersker, som over en 2-årig periode ønsker at uddanne sig indenfor afdelingens hyppigste patientforløb og i den specialiserede sygepleje, der kobler sig på disse.

Uddannelsen planlægges som udgangspunkt med 4 x 6 måneders ophold i enhederne, som tilrettelægges med afsæt i lige præcis din karrierevej. Efter de 2 år fortsætter du i en fast stilling i afdelingen.

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling har aktiviteter i forhold til forløbende for patienter med behov for at være indlagt, på hele Nordsjællands Hospital i: 

 • Infektionsmedicinsk sengeafsnit - Hillerød
 • Lungemedicinsk sengeafsnit - Hillerød
 • Lunge- og infektionsmedicinsk sengeafsnit - Frederikssund
 • Lunge- Infektionsmedicinsk ambulatorie – Hillerød og Frederikssund 
 • Lunge- og Infektionsmedicinske senge i FAM – Hillerød

Det er et mål for uddannelsesforløbet at begge specialer berøres, og at du mod slutningen af dit forløb føler dig klædt på til at prøve kræfter med at arbejde helt i front, i den del af afdelingen vi skal til at etablere i vores fælles akutmodtagelse.

Med andre ord skal du have lyst til og mod på at begive dig på en rejse, hvor både du og din afdelingens udvikling er i fokus. 

Har du lyst til at høre mere om de uddannelsesmuligheder, stillingen giver, så deltag på informationsmødet og blive klogere på, om du kunne se dig selv på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. 

Målgruppe:

Temamødet er for både nyuddannet og erfarne sygeplejersker, ledige såvel som beskæftigede.

Oplægsholdere:

Fra Herlev Sygehus Gastroenheden: Susanne Dansholm, Ledende oversygeplejerske, MPA og Halina Said, Klinisk Sygeplejespecialist, Gastroenheden

Fra Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling: Signe Jeppesen, Afdelingssygeplejerske, Kicki Maul, Afdelingssygeplejerske og  Anne Flarup, Afdelingssygeplejerske

Dato og tilmelding:

 • København 3. april, kl. 10.00 - 13.00
  DSAs lokaler - Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K 
 

Gør karriere indenfor akutområdet på et sygehus


Til top