Tips til din ansøgning

Her finder du tips til, hvordan du skriver en god ansøgning. Du er altid velkommen til at kontakte vores karrierekonsulenter, der alle har en sundhedsfaglig uddannelse og derfor kender dit arbejdsmarked rigtig godt. 

Ansøgning

Du skal målrette ansøgningen. Ansøgningen bør maksimalt fylde en A4 side. Husk at have tydelige kontaktinformationer på din ansøgning. Disse kontaktinformationer kan med fordel sættes i et sidehoved. Din ansøgning skal afspejle din sundhedsfaglige og personlige profil uanset, om ansøgningen er opfordret eller uopfordret.

Du skal fremhæve det, du kan tilbyde frem for det, du ikke kan leve op til i forhold til arbejdsgiverens krav. Vedlæg et knivskarpt CV (curriculum vitae), der på systematisk vis beskriver, hvad du hidtil har bedrevet. Husk, at arbejdsgivere er forskellige. Nogle arbejdsgivere læser kun ansøgningen, nogle arbejdsgivere læser kun CV, og nogle arbejdsgivere læser begge dele.

Nedenfor uddyber vi arbejdet med en ansøgning punkt for punkt.

Du kan også hente skabeloner til ansøgning og cv her.

Forberedelse
Forberedelse er kodeordet, når du skal skrive en god ansøgning uanset - ligegyldigt om det er en opfordret eller en uopfordret stilling, du søger. Du kan lave en kompetenceprofil som forberedelse til at skrive ansøgningen. Den kan hjælpe dig til at få klarlagt, hvilken sundhedsfaglig og personlig profil, du har.

Indledning

 • Lav en sigende overskrift, der passer til den stilling, du søger. Du kan vælge at lave en neutral overskrift, eksempelvis:
 • Sygeplejerske med mange års erfaring indenfor børneområdet søger nye udfordringer
 • Fysioterapeut til forløbsprogrammer

Du kan vælge at lave en overskrift, hvor din motivation eller din personlighed bliver fremhævet. Her er det vigtigt, at ansøgningen afspejler det, du skriver. En overskrift kan eksempelvis være:

 • Engageret og initiativrig bioanalytiker søger job på biokemisk afdeling
 • Jordemoder med stærke kommunikative evner søger nye udfordringer
 • Ergoterapeut der brænder for genoptræning.

Motivation
Målret din ansøgning til sundhedsvæsnet og til selve arbejdspladsen. Din faglige og personlige motivation for at søge stillingen skal være meget tydelig og skal være det første, arbejdsgiveren læser. Undersøg virksomhedens hjemmeside. Her skal du kigge på den respektive afdeling, men vi anbefaler også, at du kigger på hospitalets eller kommunes hjemmeside. Hvilken profil har virksomheden, vision, værdigrundlag, faglige profil osv. 

Hvad er det præcist ved arbejdspladsen, arbejdsområdet eller patientkategorien, du synes er spændende og/eller udfordrende? Forklar og begrund din motivation for at søge stillingen:

 • Min interesse for stillingen er vakt, da jeg brænder for….fordi….. 
 • Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at få det bedste ud af deres liv. Derfor søger jeg stillingen……
 • Jeg ser hjertemedicinsk afdeling som en attraktiv arbejdsplads, fordi……
 • Jeg søger en specialiseret afdeling, fordi…… Her kan jeg sætte mine kompetencer i spil på den og den måde…… Jeg har målrettet kvalificeret mig til at søge drømmejobbet som …..
 • Min motivation for at søge jobbet er, at netop xx speciale interesserer mig meget. Jeg ved, at jeg i dette job kan gøre en forskel både for patienterne, men også for deres pårørende.
 • Jeg synes, at det er spændende at følge kirurgiske patienter i deres patientforløb, fordi ……
 • Efter samtale med leder eller medarbejder xx og efter at have læst om afdelingen på hjemmesiden er det tydeligt, at det er en afdeling, jeg vil være stolt af at være del, fordi….

Beskriv dine kvalifikationer og kompetencer i relation til den aktuelle stilling

Nævn hvad der kvalificerer dig til jobbet. Her er det vigtigt, at det ikke bliver en lang opremsning af dine tidligere ansættelser. 

Du skal tænke fremadrettet. Fremhæv i din ansøgning, hvorledes du tænker, at du kan anvende de kvalifikationer og kompetencer, du har med dig. Giv eksempler og forsøg at beskrive, hvordan du tænker, at en ny arbejdsplads kan få glæde af dine relevante kvalifikationer og kompetencer. Tænk på, at det kan være både patienterne, de pårørende eller dine kommende kollegaer. Det kan naturligvis være vanskeligt, hvis man kun har en kort opgavebeskrivelse i jobopslaget. Derfor er det ekstra vigtigt, at du selv opsøger oplysninger om arbejdspladsen via internettet, deres hjemmeside og ”google” arbejdspladsen for at finde artikler eller anden omtale. 

Det er vigtigt, at det, du tilbyder dem, præsenteres struktureret. 

Sørg for at have det vigtigste først i afsnittet. Skriv konklusionen først og forklar derefter.

Beskriv dine personlige kvalifikationer
Skriv her hvilke personlige egenskaber du står for. Eksempelvis: Du er nysgerrig, proaktiv, ambitiøs, udadvendt, vellidt, engageret. Det er vigtigt, at det ikke blot bliver en lang opremsning af ord, men at du beskriver, hvorledes du tænker, at disse egenskaber vil kunne sættes i spil på den ny arbejdsplads.

Eksempler

 • Jeg er meget vellidt af patienter, kollegaer, familie og venner, da jeg altid er der for mennesker, som har brug for hjælp.
 • Jeg kan have mange bolde i luften. På en travl dag forstår jeg at prioritere mellem arbejdsopgaverne, så det væsentlige bliver løst først. Denne egenskab tænker jeg, at jeg kan sætte i spil hos jer i akutte situationer. 
 • Jeg er meget nysgerrig, vellidt og rummelig. Gennem mit frivillige arbejde i medborgerhuset har jeg kontakt med mange mennesker med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. Det har været med til at give en stor rummelighed og forståelse, som jeg tænker, jeg kan bruge i mit daglige arbejde.
 • Dine private oplysninger såsom børn, bolig og fritidsinteresser hører til i dit cv. Medmindre det er relevant for den stilling, du søger.

Afslutning
Afslut ansøgningen ved at være imødekommende overfor en uddybende samtale.

Uopfordret ansøgning

En del stillinger bliver besat, før de overhovedet bliver opslået. Kender du en arbejdsplads, hvor du gerne vil arbejde, kan du sende en uopfordret ansøgning. Det giver dig den fordel, at du ikke skal konkurrere med andre om eventuelle stillinger. Til gengæld kræver det mere af dig at søge.

 • Find en arbejdsplads du finder interessant
 • Undersøg så meget du kan om arbejdspladsen og find et konkret job, som du gerne vil søge
 • Ring og hør om du må sende en uopfordret ansøgning. Få gerne en kontaktperson
 • Stil ansøgningen til den kontaktperson, du har fundet frem til
 • Følg op på din ansøgning, hvis du ikke hører noget
 • Spørg om du kan komme til en personlig samtale
 • Hvis der ikke er mangel på personale, så spørg hvordan fremtiden ser ud 

Ansøgninger: Sådan sælger du dig selv

Hvad enten du er nyuddannet eller erfaren, har en jobansøgning kun et formål: At sælge dig selv, så du kommer til samtale. Her får du erhvervspsykolog Hanne Rudes gode råd til at skrive den gode ansøgning. 

Hanne Rude har i en årrække holdt kurser i, hvordan man skriver en god ansøgning. Hendes overordnede råd er, at du kan mere, end du tror. Det gælder både dig, der er nyuddannet og dig, der allerede har haft et eller flere jobs: 
”Du har din faglighed. Det er den, du skal brande dig på. Du former selv det indtryk, du vil give en potentiel arbejdsgiver ud fra indholdet i din ansøgning.”

Forskel på teori og praksis 
Er du nyuddannet og i gang med at skrive dine første ansøgninger, mener Hanne Rude, det er vigtigt, at du skelner mellem, hvad du har ”viden om” og ”erfaring med”: 
”Viden om” er den teori, du lærte på skolebænken. ”Erfaring med” er for eksempel det, du lærte i din praktik. Det er det sidste, du skal sælge dig selv på.” 
Erhvervspsykologen fortæller, at nyuddannede ofte refererer tilbage til deres studietid, når de skriver ansøgninger. Ofte bruger de vendingen ”på mit studie lærte jeg” og henviser til projekt- og gruppearbejde fra skolen: 
”Det giver et billede af, at du stadig er studerende. Men den tid er forbi. Læseren af ansøgningen er interesseret i, hvad du praktisk kan byde på i forhold til den opslåede stilling.”

Nyuddannede har også erfaring 
Som nyuddannet, kan du byde ind med de erfaringer, du har fået i din praktiktid, siger Hanne Rude: 
”Selvom du som praktikant får mindre i løn, har du ofte udført det samme arbejde som en færdiguddannet. Derfor tæller jeres erfaring lige meget i forhold til en ansøgning.” 
Hun siger også, at en arbejdsgiver godt ved, at en nyuddannet ikke kan det samme som fx en erfaren sygeplejerske, men at arbejdsgiverne heller ikke forventer at få mere, end hvad den nyuddannede kan: 
”Til gengæld er mange nyuddannede topmotiverede og sultne efter at vise, hvad de kan. Den energi er guld værd. De har også ny viden med fra skolebænken, der kan være et frisk pust på en afdeling.”

Den erfarne skal også sælge sig selv 
Hanne Rude mener ikke, det nødvendigvis bliver nemmere at skrive en ansøgning, fordi du har mange års erfaring i dit fag. 
”Mange af dem, der i øjeblikket bliver fyret i sundhedssektoren, har aldrig prøvet at søge opslåede stillinger, fordi de har arbejdet inden for fag, hvor der tidligere var jobgaranti. Derfor har de ikke lært at sælge sig selv i en ansøgning,” siger hun og fortsætter: 
”Folk, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, har en tendens til at tænke: Jeg er ikke noget særligt, for jeg lavede jo bare det samme som de andre. Det er en devaluering af, hvad man rent faktisk kan. Mange tror, der bliver læst mellem linjerne i en ansøgning, og at det derfor er nok at skrive, hvor man har arbejdet. Men det kan man ikke nøjes med. Du skal vise, hvad der gør dig til noget særligt.” 
Derfor mener Hanne Rude, at de erfarne skal blive bevidst om, hvad de kan, inden de går i gang med at skrive ansøgninger: 
”Du skal gøre dig klart, hvad det er for en type opgaver, du har udført, og hvad du har haft ansvar for. På den måde får du et overblik over, hvilke erfaringer du kan byde ind med.” 

Drop klichéerne 
Uanset om du er nyuddannet eller erfaren, er der en ting du, ifølge Hanne Rude, skal udelade i din ansøgning. Det er vendinger som: Jeg er en frisk og glad pige: 
”Dels er det er en kliché. Dels er du jo ikke altid glad og i godt humør. Oven i det har man som arbejdsgiver en forventning om, at medarbejderen som udgangspunkt møder glad på arbejde.” 
Når Hanne Rude ser en ansøgning med den slags formuleringer, spøger hun altid, hvad ansøgeren egentligt mener: 
”Når folk begynder at fortælle, kommer der billeder på deres udsagn. At være en frisk og glad pige kan fx dække over, at ansøgeren er en type, der gerne bidrager til den gode stemning på afdelingen, fordi hun selv sætter pris på et positivt arbejdsmiljø. Det giver mening og kobler sig op på noget konkret.” 

Få personlig sparring på din ansøgning

DSA har tilbud om personlig sparring på din ansøgning. Book et tilbud målrettet dig, hvad enten du er ledig, i job eller studerende.


Til top