Tilbud til dig over 50 år

Projekt Turn Around 50

Vores arbejdsløse medlemmer over 50 år har sværere ved at komme tilbage i job end yngre kolleger. Nogle er desuden ramt af stress og føler sig nedslidte – andre har måske været ansat på den samme arbejdsplads i mange år, før de blev ledige. 

Vi har sammen med 2 andre a-kasser inden for sundhedsfagligt uddannede, lærere og pædagoger besluttet at gøre noget ekstra for at skaffe +50’erne hurtigere i job. Projektet hedder ”Turn Around” og kommer til at omfatte 350-400 medlemmer af Din Sundhedsfaglige A-kasse, pædagogernes a-kasse BUPL-A og Lærernes a-kasse DLFA.

Projekt ”Turn Around” løber i 2017 og 2018 og trækker på en lang række kendte og nye arbejdsmarkedspolitiske værktøjer, som samtidig prøves af - fx tidlig screening, kompetenceafklaring i vekselvirkning med intensiv, virksomhedsrettet indsats samt understøttende netværksgrupper med selvforvaltning.

Som deltager i Turn Around kommer du igennem et kursusforløb, der består af 9 fastlagte undervisningsdage fordelt på 3 uger. Det efterfølges af et individuelt forløb, hvor du bookes til individuel rådgivning og temamøder, der passer lige netop til dig.

Forløbet strækker sig over 3 måneder, men kan afbrydes når som helst, i tilfælde af at du kommer i arbejde.

Se programmet for august 2018 her: Turn Around 50+ 
Til top