Tilbud til dig over 50 år

Projekt Turn Around 50

Vores arbejdsløse medlemmer over 50 år har sværere ved at komme tilbage i job end yngre kolleger. Nogle er desuden ramt af stress og føler sig nedslidte – andre har måske været ansat på den samme arbejdsplads i mange år, før de blev ledige. Til jer har vi skabt et særligt tilbud.

 

Kursusforløb

Som deltager i Turn Around kommer du igennem et kursusforløb, der består af 9 fastlagte undervisningsdage fordelt på 3 uger. Det efterfølges af et individuelt forløb, hvor du bookes til individuel rådgivning og temamøder, der passer lige netop til dig.
Forløbet strækker sig over 3 måneder, men kan afbrydes når som helst, i tilfælde af at du kommer i arbejde.

Datoer og programmer

I år tilbyder vi tre kursusforløb, et i København, et i Aarhus og et i Odense.

København: Uge 38-40

Se kursusprogram for København

Kursusforløber er afviklet

Aarhus: Uge 43-45

Se kursusprogram for Aarhus

Kursusadresser fremgår af programmet

Aarhus Dato  Dato  Dato 
Uge 43  25.10.17 26.10.17 27.10.17
Uge 44  01.11.17 02.11.17 03.11.17
Uge 45  08.11.17 09.11.17 10.11.17

 

Odense: Uge 47-49

Se kursusprogram for Odense

Odense Dato  Dato Dato
Uge 47  21.11.17 22.11.17 24.11.17
Uge 48  27.11.17 28.11.17 29.11.17
Uge 49  06.12.17 07.12.17 08.12.17

 

Baggrund og samarbejdspartnere

Vi har sammen med 2 andre a-kasser inden for sundhedsfagligt uddannede, lærere og pædagoger besluttet at gøre noget ekstra for at skaffe +50’erne hurtigere i job. Projektet hedder ”Turn Around” og kommer til at omfatte 350-400 medlemmer af Din Sundhedsfaglige A-kasse, pædagogernes a-kasse BUPL-A og Lærernes a-kasse DLFA.

Projekt ”Turn Around” løber i 2017 og 2018 og trækker på en lang række kendte og nye arbejdsmarkedspolitiske værktøjer, som samtidig prøves af - fx tidlig screening, kompetenceafklaring i vekselvirkning med intensiv, virksomhedsrettet indsats samt understøttende netværksgrupper med selvforvaltning.


Til top