Tips til ansøgning og CV

Her finder du gode tips til, hvordan du skriver en god ansøgning, udformer CV og går til samtaler. Du er altid velkommen til at kontakte vores karrierekonsulenter, der alle har en sundhedsfaglig uddannelse og derfor kender dit arbejdsmarked rigtig godt. Du finder karrierekonsulenterne her under Job og Karriere.

Ansøgning

Du skal målrette ansøgningen og CV’et til sundhedsområdet. Ansøgningen bør maksimalt fylde en A4 side. Husk at have tydelige kontaktinformationer på din ansøgning. Disse kontaktinformationer kan med fordel sættes i et sidehoved. Din ansøgning skal afspejle din sundhedsfaglige og personlige profil uanset, om ansøgningen er opfordret eller uopfordret.

Du skal fremhæve det, du kan tilbyde frem for det, du ikke kan leve op til i forhold til arbejdsgiverens krav. Vedlæg et knivskarpt CV (curriculum vitae), der på systematisk vis beskriver, hvad du hidtil har bedrevet. Husk, at arbejdsgivere er forskellige. Nogle arbejdsgivere læser kun ansøgningen, nogle arbejdsgivere læser kun CV, og nogle arbejdsgivere læser begge dele.

Nedenfor uddyber vi arbejdet med en ansøgning og et cv punkt for punkt.

Du kan også hente skabeloner til ansøgning og cv her.

Forberedelse

Forberedelse er kodeordet, når du skal skrive en god ansøgning uanset - ligegyldigt om det er en opfordret eller en uopfordret stilling, du søger. Du kan lave en kompetenceprofil som forberedelse til at skrive ansøgning og CV. Den kan hjælpe dig til at få klarlagt, hvilken sundhedsfaglig og personlig profil, du står har.

Indledning

Lav en sigende overskrift, der passer til den stilling, du søger. Du kan vælge at lave en neutral overskrift, eksempelvis:

 • Sygeplejerske med mange års erfaring indenfor børneområdet søger nye udfordringer
 • Fysioterapeut til forløbsprogrammer

Du kan vælge at lave en overskrift, hvor din motivation eller din personlighed bliver fremhævet. Her er det vigtigt, at ansøgningen afspejler det, du skriver. En overskrift kan eksempelvis være:

 • Engageret og initiativrig bioanalytiker søger job på biokemisk afdeling
 • Jordemoder med stærke kommunikative evner søger nye udfordringer
 • Ergoterapeut brænder for genoptræning.

Motivation

Målret din ansøgning til sundhedsvæsnet og til selve arbejdspladsen. Din faglige og personlige motivation for at søge stillingen skal være meget tydelig og skal være det første, arbejdsgiveren læser. Undersøg virksomhedens hjemmeside. Her skal du kigge på den respektive afdeling, men vi anbefaler også, at du kigger på hospitalets eller kommunes hjemmeside. Hvilken profil har virksomheden, vision, værdigrundlag, faglige profil osv.

Hvad er det præcist ved arbejdspladsen, arbejdsområdet eller patientkategorien, du synes er spændende og/eller udfordrende? Forklar og begrund din motivation for at søge stillingen:

 • Min interesse for stillingen er vakt, da jeg brænder for….fordi….. 
 • Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at få det bedste ud af deres liv. Derfor søger jeg stillingen……
 • Jeg ser hjertemedicinsk afdeling som en attraktiv arbejdsplads, fordi………
 • Jeg søger en specialiseret afdeling, fordi…… Her kan jeg sætte mine kompetencer i spil på den og den måde…… Jeg har målrettet kvalificeret mig til at søge drømmejobbet som …..
 • Min motivation for at søge jobbet er, at netop xx speciale interesserer mig meget. Jeg ved, at jeg i dette job kan gøre en forskel både for patienterne, men også for deres pårørende.
 • Jeg synes, at det er spændende at følge kirurgiske patienter i deres patientforløb, fordi ……
 • Efter samtale med leder eller medarbejder xx og efter at have læst om afdelingen på hjemmesiden er det tydeligt, at det er en afdeling, jeg vil være stolt af at være del, fordi….

Beskriv dine kvalifikationer og kompetencer i relation til den aktuelle stilling

Nævn hvad der kvalificerer dig til jobbet. Her er det vigtigt, at det ikke bliver en lang opremsning af dine tidligere ansættelser.

Du skal tænke fremadrettet. Fremhæv i din ansøgning, hvorledes du tænker, at du kan anvende de kvalifikationer og kompetencer, du har med dig. Giv eksempler og forsøg at beskrive, hvordan du tænker, at en ny arbejdsplads kan få glæde af dine relevante kvalifikationer og kompetencer. Tænk på, at det kan være både patienterne, de pårørende eller dine kommende kollegaer. Det kan naturligvis være vanskeligt, hvis man kun har en kort opgavebeskrivelse i jobopslaget. Derfor er det ekstra vigtigt, at du selv opsøger oplysninger om arbejdspladsen via internettet, deres hjemmeside og ”google” arbejdspladsen for at finde artikler eller anden omtale.

Det er vigtigt, at det, du tilbyder dem, præsenteres struktureret. Enten punktopstillet eller opdelt i små emneafgrænsende afsnit.

Sørg for at have det vigtigste først i afsnittet. Skriv konklusionen først og forklar derefter.

Beskriv dine personlige kvalifikationer

Skriv her hvilke personlige egenskaber du står for. Eksempelvis: Du er nysgerrig, proaktiv, ambitiøs, udadvendt, vellidt, engageret. Det er vigtigt, at det ikke blot bliver en lang opremsning af ord, men at du beskriver, hvorledes du tænker, at disse egenskaber vil kunne sættes i spil på den ny arbejdsplads.

Eksempler

 • Jeg er meget vellidt af patienter, kollegaer, familie og venner, da jeg altid er der for mennesker, som har brug for hjælp.
 • Jeg kan have mange bolde i luften. På en travl dag forstår jeg at prioritere mellem arbejdsopgaverne, så det væsentlige bliver løst først. Denne egenskab tænker jeg, at jeg kan sætte i spil hos jer i akutte situationer. 
 • Jeg er meget nysgerrig, vellidt og rummelig. Gennem mit frivillige arbejde i medborgerhuset har jeg kontakt med mange mennesker med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. Det har været med til at give en stor rummelighed og forståelse, som jeg tænker, jeg kan bruge i mit daglige arbejde.
 • Dine private oplysninger såsom børn, bolig og fritidsinteresser hører til i dit cv. Medmindre det er relevant for den stilling, du søger.

Afslutning

Afslut ansøgningen ved at være imødekommende overfor en uddybende samtale.

CV

Dit CV bør være overskueligt. Udform dit CV med nogle tydelige overskrifter og nævn seneste aktiviteter først under hver overskrift. Benyt og fremhæv overskrifterne: Personlige data, uddannelse (husk kliniske undervisningsperioder og bachelorprojekt med angivelse af titel), erhvervserfaringer, andre relevante aktiviteter (husk frivilligt arbejde), udlandsophold, sprog, IT og privat.

Tilpas dit CV, så det understreger dine kvalifikationer til et konkret job. Det er en god idé at bruge omvendt kronologi, så det seneste står øverst og læses først. Hvis du er nyuddannet, så medtag dine praktikperioder, vikariater eller studiejobs

Uopfordret ansøgning

En del stillinger bliver besat, før de overhovedet bliver opslået. Kender du en arbejdsplads, hvor du gerne vil arbejde, kan du sende en uopfordret ansøgning. Det giver dig den fordel, at du ikke skal konkurrere med andre om eventuelle stillinger. Til gengæld kræver det mere af dig at søge.

 • Find en arbejdsplads du finder interessant
 • Undersøg så meget du kan om arbejdspladsen og find et konkret job, som du gerne vil søge
 • Ring og hør om du må sende en uopfordret ansøgning. Få gerne en kontaktperson
 • Stil ansøgningen til den kontaktperson, du har fundet frem til
 • Følg op på din ansøgning, hvis du ikke hører noget
 • Spørg om du kan komme til en personlig samtale
 • Hvis der ikke er mangel på personale, så spørg hvordan fremtiden ser ud 

Forberedelse til samtalen

Du kan betragte jobsamtalen som det endelige salgsmøde. Det er her, arbejdsgiveren skal finde ud af, om du er den rigtige person, der passer ind i på arbejdspladsen - om kemien passer.

Før samtalen:

 • Læs stillingsopslaget og din jobannonce grundigt igennem
 • Hvad ønsker og forventer du af arbejdspladsen?
 • Lav en liste over stærke og svage sider i forhold til jobbet du søger
 • Forbered gerne nogle spørgsmål til stedet
 • Forbered en kort præsentation af dig selv

Når du er til samtalen:

 • Fortæl hvorfor de skal ansætte dig
 • Svar på og gentag gerne det du har skrevet i ansøgningen
 • Fremhæv det du er god til
 • Medbring kopi af ansøgning, CV, eksamensbevis, eventuelle kursusbeviser eller andet
 • Husk at være dig selv

Tjek din facebook profil

Der er mange arbejdsgivere, som tjekker ansøgernes profiler på facebook. Hvis din facebookside er åben, så er det værd at overveje, hvilket helhedsindtryk man får af dig.  

Vælg et ”profilbillede” der ligner dig. Det er også vigtigt, hvis du har en lukket profil, så er billedet det eneste, der bliver vist.

Tilpas dine oplysninger om ”arbejde og uddannelse”, så de svarer til hovedpunkterne i dit normale CV.

Gennemgå din liste over ”aktiviteter og interesser.” Det er alt det, du har klikket ”synes godt om.” Måske er der noget på listen, der giver et forkert indtryk af, hvem du egentlig er. 

Tilpas dine ”grundlæggende oplysninger”, så de giver et godt og grundigt indtryk af, hvem du er. Tjek en ekstra gang for åbenlyse modsætninger, der vil skabe forvirring for den, der ikke kender dig.

Gennemgå dine opslag på ”din væg” og dine billeder – og lav evt. indstillingerne om, så de kun kan ses af ”dine venner” og ikke er ”offentlige.” Sjove kommentarer eller videoer kan frastøde en arbejdsgiver, selv om du og dine venner synes, det er sjovt.


Til top