Det gode stillingsopslag

Vil du gerne have mange, dygtige kandidater at vælge mellem, når du skal ansætte en fagperson til en ledig stilling? Så skal du skrive stillingsopslaget, der fanger de bedste kandidaters opmærksomhed og frasorterer de dårligste. 

Her finder du inspiration til, hvad et godt stillingsopslag indeholder, og hvad du bør overveje, når du skriver et. Du får bl.a. gode råd til, hvordan du strukturer og udformer et stillingsopslag sprogligt og visuelt, så du fanger kvalificerede ansøgeres opmærksomhed.

Hvad skal dit stillingsopslag indeholde?

Det er vigtigt, at jobannoncen bliver kort og præcis. Annoncen skal både kunne sælge jobbet, men samtidig også give et realistisk bud på krav og vilkår. Stillingsopslaget bør derfor indeholde nedenstående punkter. Du kan selv vælge rækkefølgen, så du for eksempel starter med at beskrive profilen på den kandidat, du søger og efterfølgende beskriver jobbet og arbejdspladsen.

1. Lav en fængende overskrift 
Overskriften skal både rumme stillingsbetegnelsen og samtidig fange ansøgerens interesse. Derudover bør du forsøge at vinkle overskriften, så den rammer en specifik faggruppe og tiltaler den type person, du søger til stillingen.  

2. Skriv en kort knivskarp indledning
I indledningen skal der stå, hvorfor du søger en ny medarbejder og hvilken type stilling, medarbejderen skal bestride. Derudover bør du fremhæve det, der gør jobbet særligt interessant for den type fagperson, du søger.

3. Beskriv kort virksomheden og afdelingen, hvor stillingen er
Rigtig mange ansøgere ønsker at vide, hvad virksomheden laver, og hvordan virksomheden er som arbejdsplads. Nedenstående punkter kan derfor være relevante at medtage i et stillingsopslag. Du kan også vælge at linke til en beskrivelse af organisationen og afdelingen på jeres hjemmeside.    

 • Hvad type virksomhed er det? 
 • Hvad er virksomhedens visioner og værdier?
 • Hvor mange ansatte er der i virksomheden og i selve afdelingen?
 • Hvordan er det faglige og sociale miljø? 
 • Hvordan er kollegaerne?
 • Hvordan koordinerer man med kollegaer og ledere?

4. Beskriv jobbet
En fyldestgørende beskrivelse af selve jobbet er det, ansøgere finder mest interessant. Det er derfor vigtigt, at du ikke kun lister arbejdsopgaverne i punktform men også uddyber hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder, der er i jobbet. Husk, en ærlig og konkret jobbeskrivelse tiltrækker oftest de rette ansøgere. 

 • Hvad er de konkrete arbejdsopgaver i jobbet? 
 • Hvilke ansvarsområder hører med i jobbet? 
 • Hvilke muligheder for kompetenceudvikling og videreudvikling er der i jobbet?
 • Hvordan er ansættelsesforholdet, løn- og arbejdsvilkårene? 
 • Hvor mange kollegaer kommer man til at arbejde sammen med? 
 • Hvordan er arbejdstiderne?
 • Hvad gør jobbet særligt attraktivt?

5. Beskriv, hvem du søger 
Vær klar og præcis i dit ordvalg, når du beskriver den person, du søger. Undgå abstrakte betegnelser og præciser i stedet hvilke kompetencer og kvaliteter, du søger hos en kandidat, og hvorfor du forventer, at kandidaten har netop disse kompetencer og kvaliteter. Jo mere præcis du er, jo flere kvalificerede ansøgere får du til stillingen. 

 • Hvilken uddannelsesmæssig baggrund skal ansøgeren have?
 • Hvilken erfaring forventer du, ansøgeren har?
 • Hvilke faglige kompetencer og kvalifikationer skal ansøgeren have?
 • Hvilke personlige kompetencer skal personen have.

Du kan ofte med fordel starte med at lave en kort afklarende analyse af de væsenlige funktioner i jobbet og efterfølgende oversætte dette til de krav, du har til de kompetencer, som kandidaten skal have.

6. Forklar, hvordan og hvor interesserede kandidater søger stillingen

7. Rund af med en fængende afslutning
Ligesom overskriften og indledningen, bør du også runde stillingsopslaget af med en fængende afslutning. Giv her en sidste opfordring til, hvorfor ansøgere bør søge jobbet, som ligeledes er vinklet mod den type kandidat, du søger. 

8. Angiv kontaktinformation
Angiv nederst information på en kontaktperson, som ansøgere kan kontakte, hvis de har uddybende spørgsmål til jobbet. 

 • Kontaktpersonens stilling, navn, telefonnummer og e-mailadresse. 
 • Virksomhedens adresse. 
 • Evt. links til relevant information om virksomheden, personalepolitikker eller lign. 

Hvilke regler gælder for stillingsopslag i din virksomhed?

Før du går i gang med at skrive et stillingsopslag, er det en god ide at undersøge, om din arbejdsplads har særlige regler for, hvad et stillingsopslag skal indeholde, og hvordan det skal se ud. Det er ofte din arbejdsplads HR-afdeling og kommunikationsafdeling, du skal kontakte om dette. 

Der kan være særlige regler for: 

 • Hvad der skal stå om arbejdspladsen.
 • Hvilke billeder/grafik du må bruge. 
 • Hvad du ikke må og ikke må skrive.

Få gerne en medarbejder fra din virksomheds HR-afdeling eller kommunikationsafdeling til at læse stillingsopslaget igennem, når du er færdig. 

Brug også lidt tid på at undersøge, hvor I normalt annoncerer jeres ledige job, og om du måske bør gøre det anderledes.

Sådan skriver du det gode stillingsopslag 

Målret dit stillingsopslag 

 • Dit stillingsopslag skal være rettet mod og inddrage modtageren.  
 • Brug ord, enkelte fagtermer og lignende, som er målrettet netop de kandidater, du er interesseret i.  
 • Vær konkret i dine beskrivelser, så ansøgere forstår præcist, hvad du forventer af en kandidat, og hvad du som arbejdsgiver kan tilbyde.
   

Struktur i stillingsopslaget 
For at gøre dit stillingsopslag interessant er det ikke nok med en fængende overskrift og en spændende indledning. Du skal gøre det interessant fra start til slut. Det kan du bl.a. gøre ved at lave en god og overskuelig struktur i stillingsopslaget.  

 • Lav afsnit med underoverskrifter. 
 • Skriv altid det vigtigste først. 
 • Afgræns hvert afsnit til ét "emne" såsom beskrivelsen af virksomheden, beskrivelsen af jobbet eller beskrivelse af den fagperson, du søger. 
 • Link til uddybende information om eksempelvis personalepolitik, virksomhedens værdier og lignende.
   

Sproglige virkemidler 

 • Skriv nutidigt og aktivt.
 • Vær konkret og ikke generel i dine beskrivelser. 
 • Skriv klart og undgå fyldord. 
 • Skriv mindre formelt, så ansøgerne føler sig mere "velkomne". 
 • Brug personlige pronominer såsom vi, os, du, dig.

Visuelle virkemidler

 • Brug gerne virksomhedens/virksomhedslogoets farver.
 • Brug evt. spændende og anderledes layout, så du visuelt fanger ansøgernes interesse. 
 • Brug evt. visuelle elementer til at strukturere stillingsopslaget, så det ikke kun bliver tekst.

Eksempler på stillingsopslag

Her er to eksempler på, hvordan et stillingsopslag kan se ud:

Stillingsopslag 1

Stillingsopslag 2Til top