For TR og AMIR

Få kompetent sparring hos DSAs socialrådgivning, når en kollega bliver syg.

Som TR har du en vigtig rolle, når en kollega bliver syg. Udover fysisk og psykisk sygdom kan årsagerne til sygdom findes både i den måde, som arbejdet er tilrettelagt på, mængden af arbejde og den enkeltes ressourcer til at håndtere pressede situationer.

Det kan være en god idé på et tidligt tidspunkt af en længerevarende sygemelding at henvise kollegaen til socialrådgivningen i DSA.

Vi hjælper dig gerne med at få kendskab til sagsgangen i kommunen.

Du kan læse mere om DSAs socialrådgivning her

Når der opstår sygdom hos en kollega, går der en særlig proces i gang, som du kan læse om her i Guide til syge

Rundbordssamtale

Under sygdomsforløbet kan arbejdspladsen også blive kontaktet af kommunen med henblik på at afklare mulighederne for, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdspladsen. Kommunen kan indkalde til en eller flere rundbordssamtaler, hvor deltagerne kan være den sygemeldte, nærmeste leder, kommunens sagsbehandler og TR, evt. den faglige organisation. Formålet er at udarbejde en handleplan og se på muligheder for tilbagevenden til arbejdet - herunder fx. delvis raskmedling, omplacering og eventuelle muligheder for anden støtte, så job og helbred passer bedre sammen.

Arbejdsfastholdelse

Som TR skal du være opmærksom på, at mulighederne for arbejdsfastholdelse, herunder aftalebaserede job på særlige vilkår, skal være undersøgt og afklaret inden kommunens tilbud kan anvendes.

Du kan læse om hjælpemuligheder, når der er sygdom eller handicap i familien eller hos andre nærtstående

Læs også DSAs faktaark og nyhedsbreve for TR og AMIR          


Til top