Bannerbillede

Lønmodtager

Her kan du se, om du kan søge dagpenge, hvis du arbejder som lønmodtager i det private og blevet sendt hjem, selv om du er rask og ikke er i karantæne.

Bemærk: I perioden 20. marts til 13. april 2020 er der ikke krav om frigørelsesattest i forbindelse med hjemsendelser, som har hjemmel i en kollektiv overenskomst.

Løst ansat/tilkaldevikar

Er du løst ansat/tilkaldevikar, har du som udgangspunkt ikke krav på et opsigelsesvarsel. Er det tilfældet, kan du søge dagpenge, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem.

Fastansat 

Som fastansat har du typisk krav på et opsigelsesvarsel, hvis din arbejdsgiver opsiger dig. Din arbejdsgiver kan dog sende dig hjem uden løn under særlige forhold fx på grund af force majeure. Det skal stå i din ansættelsesaftale eller i overenskomstaftale.

Du kan derfor søge dagpenge, hvis disse tre betingelser gælder:

  • En force majeure situation er indskrevet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.
  • Betingelserne for hjemsendelse uden løn er opfyldt.
  • Du bliver ledig som følge af hjemsendelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har slået fast, at COVID-19 udgør en force majeure situation. 

Timelønnet

Er du timelønnet, kan du muligvis søge dagpenge. Det afhænger af, om du er ansat med eller uden et opsigelsesvarsel.

  • Du kan søge dagpenge, hvis din arbejdsgiver ikke har pligt til at give dig et opsigelsesvarsel.
  • Har du et opsigelsesvarsel, gælder der det samme for dig som for fastansatte – se under afsnittet ”Fastansat”.

Bemærk, bliver du sendt hjem, fordi du er smittet, har du ikke ret til løn under sygdom. Du kan muligvis få sygedagpenge fra kommunen. Læs om sygedagpenge som timelønnet. Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte os pr. telefon 33 15 10 66.

Provisionslønnet

Som provisionslønnet gælder de samme regler for dig som for lønmodtagere med fast løn eller timeløn. Se under ”Fastansat” eller ”Timelønnet”. 


Til top