Bannerbillede

Lønmodtager

Senest opdateret 26. maj kl. 13.30

Her kan du se reglerne for lønmodtager i forbindelse med COVID-19.

Bemærk: Fra 20. marts 2020 og indtil videre er der ikke krav om frigørelsesattest i forbindelse med hjemsendelser, som har hjemmel i en kollektiv overenskomst.

Ret til dagpenge, løst ansat/tilkaldevikar

Er du løst ansat/tilkaldevikar, har du som udgangspunkt ikke krav på et opsigelsesvarsel. Er det tilfældet, kan du søge dagpenge, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem.

Ret til dagpenge, fastansat 

Som fastansat har du typisk krav på et opsigelsesvarsel, hvis din arbejdsgiver opsiger dig. Din arbejdsgiver kan dog sende dig hjem uden løn under særlige forhold fx på grund af force majeure. Det skal stå i din ansættelsesaftale eller i overenskomstaftale.

Du kan derfor søge dagpenge, hvis disse tre betingelser gælder:

  • En force majeure situation er indskrevet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.
  • Betingelserne for hjemsendelse uden løn er opfyldt.
  • Du bliver ledig som følge af hjemsendelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har slået fast, at COVID-19 udgør en force majeure situation. 

Ret til dagpenge, timelønnet

Er du timelønnet, kan du muligvis søge dagpenge. Det afhænger af, om du er ansat med eller uden et opsigelsesvarsel.

  • Du kan søge dagpenge, hvis din arbejdsgiver ikke har pligt til at give dig et opsigelsesvarsel.
  • Har du et opsigelsesvarsel, gælder der det samme for dig som for fastansatte – se under afsnittet ”Fastansat”.

Bemærk, bliver du sendt hjem, fordi du er smittet, har du ikke ret til løn under sygdom. Du kan muligvis få sygedagpenge fra kommunen. Læs om sygedagpenge som timelønnet. Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte os pr. telefon 33 15 10 66.

Ret til dagpenge, provisionslønnet

Som provisionslønnet gælder de samme regler for dig som for lønmodtagere med fast løn eller timeløn. Se under ”Fastansat” eller ”Timelønnet”. 

Ret til sygedagpenge ved øget risiko for smitte med COVID-19

Lønmodtagere i den særlige risikogruppe for COVID-19 har ret til sygedagpenge, hvis de ikke ønsker at møde på arbejde. Det samme gælder, hvis lønmodtageren har en pårørende eller deler husstand med en person, der er i den særlige risikogruppe. ​

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, dog med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for smitte med COVID-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Reglerne er gældende fra 20. maj til og med 31. august.


Til top