Bannerbillede

Dine forpligtelser som ledig

Her kan du se, hvilke forpligtelser du skal opfylde som ledig for at få dagpenge. 

Ingen jobsøgning og møder for ledige

Alle forpligtelser for ledige og alle tilbud om aktivering, løntilskud og virksomhedspraktik bortfalder til og med 13. april 2020, eller indtil der kommer en ny retningslinje fra myndighederne. For dig, der er ledig, betyder det, at: 

  • Du ikke skal deltage i møder og samtaler i hverken a-kasser eller jobcentre.
  • Du ikke skal søge arbejde eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men vi anbefaler, du fortsat søger relevante stillinger. 
  • Du ikke vil modtage tilbud om aktivering, løntilskud eller virksomhedspraktik.
  • Du ikke skal møde på arbejde, hvis du fx er i gang med en virksomhedspraktik. Men du og virksomheden kan fortsætte samarbejdet ved gensidig aftale. 
  • Jobcentre og a-kasser vil ikke sanktionere for udeblivelser fra møder eller manglende rådighed.

Bemærk, du skal huske at melde dig syg til Jobcenteret, hvis du bliver syg. 

Er du indkaldt til en samtale hos os, modtager du en aflysning via Min Indbakke. Har du selv booket en karriereafklaring eller sparring på jobsøgning med en karrierekonsulent, bliver aftalen afholdt som planlagt. 

Vi udbetaler dagpenge som normalt

Du får fortsat udbetalt både dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge eller efterløn som normalt. Husk derfor at udfylde og sende dit kort via Mit DSA, som du plejer.

Lige blevet ledig? Søg om dagpenge

Er du medlem, og bliver du ledig i den kommende periode, kan du stadig tilmelde sig som ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge. Du kan fortsat kontakte jobcentret og fx afgive klager. De normale frister, fx klagefrister er dog suspenderet.

Kan du arbejde frivilligt som ledig?

Er du ledig, og vil du gerne hjælpe som frivillig i Røde Kors Corona Hjælpenetværk eller lignende? Så skal du være opmærksom på, at alt arbejde, både lønnet og ulønnet, som udgangspunkt skal trækkes fra i dine dagpenge. Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra dine dagpenge.

Arbejde som frivillig i fx Røde Kors Corona Hjælpenetværk trækkes ikke fra i dine dagpenge. Læs mere om frivillig ulønnet arbejde her

Du kan få dagpenge og supplerende dagpenge 3 måneder mere

Din dagpengeanciennitet bliver sat på pause i perioden fra og med 1. marts til og med 31. maj 2020. Det betyder, du kan få dagpenge og supplerende 3 måneder mere, fordi perioden ikke vil tælle med i din ledighedsanciennitet.

Du skal være medlem af en a-kasse frem til 31. maj 2020 for at være omfattet af tiltaget. 

Har du opbrugt din dagpengeret siden 1. marts 2020 og meldt dig ud af a-kassen, kan du genindmelde dig og få ret til dagpenge indtil 31. maj 2020. 

Er du ansat i løntilskud og sendt hjem?

Du kan søge dagpenge, hvis du er ansat i løntilskud og er blevet sendt hjem, fordi virksomheden fx er lukket på grund af COVID-19 situationen. Bemærk, løntilskuddet skal officielt afbrydes af virksomheden efter aftale med jobcenteret. 

Du kan dog fortsætte i dit løntilskud, hvis du og din arbejdsgiver er enige om at fortsætte samarbejdet. 

Du kan få dagpenge, hvis du er strandet i udlandet 

Er du i udlandet på ferie, og kan du ikke komme hjem på grund af situationen med COVID-19? Så kan du få dagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du har været ledig forud for din rejse til udlandet. 
  • Du skal dokumentere, at du ikke kan vende tilbage til Danmark på den dato, som du har oplyst på din ansøgning om feriedagpenge.

De dagpenge du får, mens du er strandet i udlandet, bliver trukket fra din dagpengeperiode.

Holder du ferie i udlandet med feriepenge fra en arbejdsgiver, kan du også få dagpenge fra den dato, hvor din ferie skulle være afsluttet

 

Til top