Bannerbillede

Dine forpligtelser som ledig

Senest opdateret 14. juli kl. 15.20

Krav om jobsøgning fra 27. maj

Reglerne fra før Covid-19 genindføres med hensyn til jobsøgning, løbende registrering i jobloggen samt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

For dig, der er ledig, betyder det, at: 

  • Du skal snarest muligt oprette et CV og gøre det tilgængeligt på Jobnet, hvis du ikke allerede har gjort det.
  • Registrer din jobsøgning i jobloggen.
  • Fra juni 2020 skal du hver måned desuden som minimum uploade 1 ansøgning. 

Derudover har du pligt til at deltage i de møder, som DSA eller jobcentret indkalder dig til. De møder, vi indkalder dig til, vil indtil videre ikke være fysiske møder, men derimod telefoniske eller digitale. De møder, jobcentrene indkalder til, kan både være fysiske og digitale, alt afhængig af hvor du bor. 

Det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du ikke deltager i møderne i DSA og i jobcentret. Det er derfor vigtigt, at du holder kontakten med os. 

Din dagpengeanciennitet er stadig på pause frem til 31. august

Selvom du nu skal begynde at være aktivt jobsøgende, vil du frem til og med den 31. august 2020 ikke bruge af din ret til dagpenge eller din ret til supplerende dagpenge.

Har du opbrugt din dagpengeret siden 1. marts 2020 og meldt dig ud af a-kassen, kan du genindmelde dig og få ret til dagpenge indtil 31. august 2020. Du skal være medlem af en a-kasse, så længe du ønsker at have ret til dagpenge.  

Kan du arbejde frivilligt som ledig?

Er du ledig, og vil du gerne hjælpe som frivillig i Røde Kors Corona Hjælpenetværk eller lignende? Så skal du være opmærksom på, at alt arbejde, både lønnet og ulønnet, som udgangspunkt skal trækkes fra i dine dagpenge. Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra dine dagpenge.

Arbejde som frivillig i fx Røde Kors Corona Hjælpenetværk trækkes ikke fra i dine dagpenge. Læs mere om frivillig ulønnet arbejde her

Kan du arbejde i beredskabet som ledig?

Er du ledig og blevet godkendt til at arbejde i bredskabet med løn? Så skal du søge supplerende dagpenge. Se hvordan her

Du kan få sygedagpenge syv måneder mere 

Du kan få sygedagpenge syv måneder mere. Det vil sige, du som sygemeldt ikke skal i jobafklaringsforløb i perioden 1. marts til 30. september 2020.  

Du kan få forlænget dine sygedagpenge, hvis en af følgende gælder for dig:

  • Hvis din sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i løbet af perioden.
  • Hvis du har fået forlænget dine sygedagpengene - fx fordi din arbejdsevnen skulle afklares - men hvor forlængelsen ”udløber” i perioden.
  • Hvis du får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden.. 

Er du ansat i løntilskud og sendt hjem?

Du kan søge dagpenge, hvis du er ansat i løntilskud og er blevet sendt hjem, fordi virksomheden fx er lukket på grund af COVID-19 situationen. Bemærk, løntilskuddet skal officielt afbrydes af virksomheden efter aftale med jobcenteret. 

Du kan dog fortsætte i dit løntilskud, hvis du og din arbejdsgiver er enige om at fortsætte samarbejdet. 

Du kan få dagpenge, hvis du er strandet i udlandet 

Er du i udlandet på ferie, og kan du ikke komme hjem på grund af situationen med COVID-19? Så kan du få dagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du har været ledig forud for din rejse til udlandet. 
  • Du må ikke være rejst ud af landet efter Udenrigsministeriet frarådede udrejse den 13. marts grundet COVID-19. 
  • Du skal dokumentere, at du ikke kan vende tilbage til Danmark på den dato, som du har oplyst på din ansøgning om feriedagpenge.
  • Du skal tilmelde dig som ledig i jobcenteret senest dagen efter, du kommer hjem fra udlandet,

De dagpenge du får, mens du er strandet i udlandet, bliver trukket fra din dagpengeperiode.

Holder du ferie i udlandet med feriepenge fra en arbejdsgiver, kan du også få dagpenge fra den dato, hvor din ferie skulle være afsluttet

 

Til top